4. Aurutõke

Aurutõke mitmekihilises konstruktsioonis

Küsimus

Miks on aurutõkke kasutamine mitmekihilises konstruktsioonis vajalik?

Isover vastab

Aurutõkke ülesanne on takistada niiskuse tungimist ruumi poolt piirdesse ja välisõhu liikumist läbi seina. Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe. Hea õhutihedus on üks eeldus hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ja soojuskadude vältimiseks ventilatsiooni kaudu. Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõreduste konstruktsiooni tungima, mis vähendab niiskuskahjustuste ohtu. Hooned funktsioneerivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt veeaurutihedamad kui väljastpoolt. Aurutõkke liitekohad ja läbiviigud ning paigaldamisel tekkivad sisselõiked tuleb tihendada teipimisega või spetsiaalsete aurutõkke läbiviigu kattemansettidega, sest ainult korralik tihendamine välistab aurutõkkes „katkestused“.

Vario Duplex vs. tavaline aurutõkkekile

Küsimus

Mille poolest erineb Vario Duplex tavalisest aurutõkkekilest?

Isover vastab

Vario Duplex aurutõkkekile on varieeruva takistusega aurutõke. Talvel on Vario kile suletud ja kiht toimib aurutõkkena. Suvel aga laseb Vario konstruktsioonist niiskusel välja kuivada ka ruumi sissepoole. Sellega tagatakse piirdest niiskuse kiirem väljatuuldumine võrreldes tavapärase aurutõkkekihiga. Lisaks kaitseb Vario ruumi õhku puidukaitsevahendi osakeste ja radooni eest.

Vario Duplexi kinnitamine korstna külge

Küsimus

Kas tohib kinnitada Vario Duplex aurutõkkekile otse korstna külge?

Isover vastab

Kui on kaasaegsed soojusisolatsiooniga korstnad, siis tohib küll. Oluline on tihendada korstna ja aurutõkke liitekoht Isover Vario DF massiga (mis talub temp. kuni 100ºC) ja täiendava tihendamiskindluse saamiseks Vario Multitape SL teibiga. Telliskorstna puhul tuleb korstna ümber paigaldada alumiiniumfooliumist „krae”, seejärel ühendatakse Vario Multitape SL teibiga aurutõke. „Krae” ja korstnavaheline ühendus tihendada Isover Vario DF kleepmastiksiga.

Aurutõkkekihi tihedus

Küsimus

Miks on oluline, et aurutõkkekiht oleks täiesti tihe? Mis ohud kaasnevad ebatiheda aurutõkkega?

Isover vastab

Halva õhutihedusega piirdekonstruktsiooniga kaasnevad järgmised ohud: 1. Niiskuskahjustused – kuna läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada konstruktsioonis tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi. 2. Eluruumi ebamugavus – kuna elektriharukarpide, akende ja taldmike juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ja külma kiirgamist välisseintest. Eriti on seda tunda tuulise ilmaga. 3. Kehv küttemajandus – kuna hoone kasutab rohkem energiat. Ebatihe konstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutuse süsteemi kehvema kasuteguri kaudu. 4. Kehv siseõhu kvaliteet - õhu vahetumine mõnedes ruumides kiire ja mõnedes aeglane. 5. Välisõhus leiduvate osakeste (tolm ja muu) ja gaaside (nt. radooni) levimine otse ruumi siseõhku.

Vario Duplexi kasutuskohad

Küsimus

Kas Vario Duplex sobib kasutamiseks igal pool?

Isover vastab

Vario Duplex aurutõkkekilet ei sobi kasutamiseks vannitubades, saunades, ujulates, külmhoonetes ja niiskustõkkena otse maapinnal.