ISOVER VARIO® InLiner

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

ISOVER VARIO® InLiner toode on jäik mineraalvillaplaat, mis tagab samaaegselt soojusisolatsiooni ja õhu- ning veeaurutõkkekihi. Toode on mõeldud kasutamiseks eelkõige soojustamiseks seestpoolt. VARIO® InLiner toote paigaldamisega tagatakse konstruktsioonile lihtsalt ja kiirelt nii lisasoojustamine kui ka õhu- ja veeaurutihedus tänu ühele paigaldusetapile. ISOVER VARIO® InLiner on ühelt poolt kaetud spetsiaalse pinnakattega: VARIO® Xtra õhu- ja veearutõkkekiht, millel on unikaalne omadus - muutuv veeaurutakistus (Sd-väärtus).


Kasutamine

ISOVER VARIO® InLiner toode ühendab endas nii soojustusmaterjali kui ka veeauru- ja õhutõket. Toode on mõeldud kasutamiseks peamiselt renoveerimislahendustes ja kasutuskohad on nii välisseinte kui ka katuslagede sisemised pinnad. VARIO® InLineri kasutamine on turvaline ja ohutu valik selliste välisseinte lahenduste puhul, kus välisseintel puudub vajalik tuulutusvahe välisvoodri või muu välisviimistluse taga. VARIO® InLiner varieeruv veeaurutakistuse kiht tagab ka selliste kunagi kasutusel olnud välisseinte lahenduste puhul välisseina püsimise kuivana. Varieeruv veeaurutakistuse kiht VARIO® Xtra toimib talvel kui tavaline aurutõke (omades suurt veeaurutakistust Sd-arv 20 m) ning suvel on struktuur avatud (madal veeaurutakistus Sd-arv 0,3 m) ja võimaldab piirde kuivamise ka sisse poole. See tähendab, et piirdes oleval niiskusel on võimalus liikuda veeaurutõkkest ka hoonesse sisse poole ja niimoodi välja kuivada. Hoonete seespidisel soojustamisel on üldjuhul vajalik teha ehitusfüüsikaline kontroll, et piire toimiks edaspidigi niiskustehniliselt õigesti ning ei tekiks sisemisi kondenseerumisprobleeme.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Eemaldage konstruktsiooni sisepinnalt olemasolevad vanad tapeedid ja siseviimistluskihid koos võimalike aurutihedate värvikihtidega. Veenduge, et konstruktsiooni ei jääks eelmist ja/või olemasolevat veeaurutõkkekihti (see tuleb kindlasti eemaldada piirde niiskustehnnilise toimivuse ja pikaealisuse huvides). Vario® InLiner plaatide kõrgusmõõt peab olema 2-3 mm pikem, kui ava või sein kuhu vahele plaadid paigaldatakse. Plaatide lõikamiseks õigesse mõõtu on soovitatav kasutada ISOVER Villanuga, Villanuga PRO või Villasaagi. Plaatide tihendamiseks külgnevate ja muude konstruktsioonidega ei tohi kasutada PU-montaaživahte! Plaatide esmaseks fikseerimiseks või seinas püsimiseks võib kasutada näiteks ehitusnaela (naela kinnituskoht tuleb hiljem tihendada Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega). Toode on piisavalt jäik ning aluspinnale kinnitamiseks ei vaja spetsiaalseid nn “distantspukse”. Vario® InLiner plaatide kinnitamiseks kasutakse kinnitus- või paigalduskarkassi. Soovituslik paigalduskarkassi mõõt on 25x100 mm, sel juhul saab 25 mm karkassiruumi paigaldada elektri- ning muu kaabelduse. Soovitatav on kasutada nn ”remondi harutoosi”, mis on väga madala kõrgusega ning sel juhul saab kaabeldused teha kõik seespool Vario® InLineri pinnakatet ja (kipsplaadist) siseviimistluse taha ilma, et augustatakse ja rikutakse Vario InLiner´i sisemist pinnakattekiht (õhu- ja veearutuõke). Konstruktsiooni tihedus (nii õhu- kui ka veeaurutihedus) saavutatakse Vario® InLiner plaatide omavaheliste liitekohtade tihendamisega ISOVER Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega (Vario® KB 3, MultiTape). Samuti tuleb tihendada liitekohad külgnevate konstruktsioonidega ISOVER Vario® terviksüsteemi kuuluvate teipidega. Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja paigaldamisel järgida projekteerija erijuhiseid.


Pakend

Kilepakend ja alus


Ladustamistingimused

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Tooted tuleb ladustada ilmastikutingimuste eest kaitstult.

Tehniline informatsioon

General
0.031 W/m.K
F,F
MW-EN13162-T4
Muutuva veeaurutakistusega Vario Xtra
< 1
<3
0.031||W/m.K
0,2 ÷ 20 m (sd)

Tooteinfo

Articles information
Toote kood GTIN kood Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk tk/pk Transp. maht m³ Saadavus
Toote kood27025 GTIN kood6416923058075 Pikkus (mm)2600 mm Paksus (mm)25 mm Laius (mm)1200 mm kg/pk37.05 kg tk/pk13 Transp. maht m³0,39 m³ SaadavusC
*
Toodete saadavuse tähistus:
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala

Dokumentatsioon

Vali kõik
Tooteleht
isover_toodete_soojustakistuste_tabel_0.pdf
Trükis
3 datasheets related with the product
3 datasheets related with the product
isover_aurut6kkesysteem_a4.pdf
Trükis
Trükis
DoP
Paigaldusjuhis
Ohutuskaart