ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low

Eelised

  • CO₂ koguheide tootel on 33% madalam kui tavatoote ISOVER ACOUSTIC puhul
  • Rohkem isolatsiooni ühes pakendis - vähem pakendite vedamist ja avamist - vähem pakendijäätmeid
  • Mittepõlev, tuleohtu lahendus
  • Veeauru kergesti läbilaskev

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low  tooted on pehmed, elastsed pinnakatteta mineraalvillamatid, mis on pakendatud rullidena. ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low  tooted on valmistatud anorgaanilisest ja keemiliselt neutraalsest materjalist ning ei sisalda korrosiooni tekitavaid komponente. ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low on lõhnatu, ei lagune ega paku soodsat kasvupinnast hallitusseentele. Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassile M1.
Väiksem keskkonnamõju
CO₂ koguheide ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low toote kogu elutsükli jooksul on 33% madalam kui ISOVER ACOUSTIC puhul. Arvutus põhineb tootespetsiifilistel EPD keskkonnadeklaratsioonidel, mille on kontrollinud kolmas osapool (Isover Acoustic 11/2022 ja Isover Acoustic Roll Carbon Low 05/2024).


Uus ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low on toodetud ISOVERi Forssa tehases. Tehas on klaasvilla tootmisel kasutanud taaskasutatud klaasi juba 80ndatest aastatest ning taaskasutatud klaasi osakaal valmistoodangus on kuni 85%. ISOVER on täna Soome suurim taaskasutatud klaasi kasutaja. Kasutades energiaallikana taastuvelektrit ja kohalikus biogaasijaamas toodetud biogaasi. Tehas suutnud viia Scope 1 ja Scope 2 heitkogused peaaegu nullini.


Lisaks muudetud sisule on uuendatud ka tootepakendit. Vastutustundlikult valmistatud pakendid sisaldavad vähemalt 30% taaskasutatud toorainet ja pakendile täiendavalt peale kantud trükimaht on alla 15% kogupakendi pindalast, mis muudab pakendi taaskasutamise oluliselt lihtsamaks.


Kasutamine

ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low tooted on peamiselt ette nähtud kergkonstruktsioonist siseseintele vaheliseks heliisolatsiooniks. Samuti kasutatakse toodet ripplae konstruktsioonide ja vahelagede helipidavuse parandamiseks ning sobib hästi kasutamiseks ka muudes heliisolatsiooni vajavates konstruktsioonides. 

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

ISOVER ACOUSTIC Roll Carbon Low tooted paigaldatakse enamasti puit- või metallkarkasside/sõrestike vahele ilma lisakinnitusvahendeid kasutamata. ACOUSTIC Roll Carbon Low paigaldusel tuleb jälgida, et vill asetseks tihedalt konstruktsiooni vastas. Isolatsiooni laius peab jääma karkassi vahest ligikaudu 10-15 mm võrra suurem, siis liibub vill tänu oma elastsusele tihedalt karkassi vastu, välistades õhukanalite ja tühimike tekke, mis vähendaksid konstruktsiooni helipidavust. Toote laius on 610 mm, mis on mõeldud metallkarkassi postide vahele sammuga 600 mm. Plaadid laiusega 565 mm on mõeldud standardse sammuga puitkarkasside postide vahele. Toote paksus tuleb valida vastavalt karkassi (metall või puit) paksusele ning isolatsioon peab asetsema kõikjal karkassiga samal tasapinnal. Sobib hästi kasutamiseks ka muudes heliisolatsiooni vajavates konstruktsioonides. Konkreetse ehitise nõuetele vastamiseks tuleb paigaldamisel jälgida projekteerija juhiseid.


Pakend

Multipakk - ilmastikukindel kilepakend alusel, milles materjal on kokku surutud rohkem kui 4 korda esialgsest mahust.


Ladustamistingimused

Avamata Multipakki võib ladustada välitingimustes. Multipaki avamisel kaob ka ilmastikukindlus ning ülejäänud alusele jäänud tooted tuleb pealtpoolt katta vett mitteläbilaskva kattega (kile või presendiga). Katmisel jälgige, et vihmavesi ei pääseks alusele jäänud üksikpakkide vahele. Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Tehniline informatsioon

General
A1,A1
0.036||W/m.K

Dokumentatsioon

Vali kõik
Tooteleht
isover_toodete_soojustakistuste_tabel_0.pdf
DoP
EPD
Ohutuskaart