ISOVER Facade EJ-32

Eelised

  • 2 toodet ühes > soojustus+tuuletõke
  • Väga hea soojapidavus
  • Tuleohutu lahendus
  • UV-kindlus on 6 kuud

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

ISOVER RKL FACADE EJ 32 on eriti jäik 16 mm paksune spetsiaalse Facade tuuletõkke pinnakattega kombineeritud soojustus- ja tuuletõkkeplaat. Facade pinnakate on hästi veeauru läbilaskev, samas takistab vihmavee ning tuule pääsemist konstruktsiooni. ISOVER RKL FACADE EJ 32 omab väga head soojapidavust (lambda 0,032 W/mK). Toode sobib kasutamiseks kartongpinnakattega kipsplaadist tuuletõkketootele lisaks välimiseks kihiks, misläbi saavutatakse karkassi peale välja poole RIL 107-2022 järgne soovitud soojustakistus 0,5 m²K/W.


Kasutamine


ISOVER RKL FACADE EJ 32 kasutatakse peamiselt soojustus- ja tuuletõkkeplaadina välisseintes, pööningutel ja ventileeritud aluspõrandates. Toode sobib kasutamiseks nii uusehitustel kui ka remonditöödel. Kuna Facade pinnakate laseb kergesti veeauru väljapoole, siis on toode sobiv välispidiseks lisasoojustamiseks renoveerimislahendustes. RKL FACADE EJ 32 ei sobi kasutamiseks fassaadis tellismüüritise tagumiseks tuuletõkkeplaadiks, kuna RIL 107-2022 juhis nõuab  suuremat soojatakistust kui see plaat ning see saavutatakse suuremate tuuletõkkeplaadi paksustega.
Tänu koormustaluvusele saab toodet kasutada viilkatustes sarikate pealse tuuletõkkeplaadina, mille peale paigaldatakse järgnevad kihid. ISOVER RKL FACADE EJ 32 tootel on UV-kindlus 6 kuud. Ilma lõplikku fassaadikihti paigaldamata säilivad toote omadused otsese ilmastiku käes 6 kuu jooksul. RKL FACADE EJ 32 plaatide kõik omavahelised ühenduskohad tuleb täiendavalt tihendada süsteemi kuuluva FACADE tihendusteibiga (laius 60 või 90 mm).

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Konstruktsiooni põhisoojustus tuleb paigaldada karkassi vahele kuivades tingimustes ning projekteerija juhiseid järgides. ISOVER RKL FACADE EJ kinnitatakse hoone karkassile kas laiemate 60 mm läbimõõduga ISOVER alusseibide (lisaks alusseibile vaja kinnitamiseks kruvisid) abil. Kinnitusvahendite kulu on ligikaudu 4-6 tk/m2 ja kinnitusdetailide omavaheline samm mööda karkassi on ca 600 mm. Varuväljapääsude, seinaredelite ning muude fassaadile kinnituvate lisakoormuste puhul on kinnitite omavaheline samm tihedam, 300 mm. Tuuletõkkeplaatide peale paigaldatavad tuulutusliistud kinnitatakse puitkarkasshoonete puhul üldjuhul kruvidega , 16 mm paksuste tuuletõkkeplaatide puhul võib kasutada kinnitamiseks ka ehitusnaelu. Konstruktsiooni tuulepidavuse tagamiseks tuleb RKL FACADE EJ 32 plaatide kõik omavahelised liitekohad tihendada FACADE 60 mm laiuse teibiga. Hoone välisnurkades kasutatakse laiemat FACADE 90 mm teipi, mis tagab kriitilisele kohale kindlama tuuletiheduse. Plaatide omavaheliste ühenduskohtade tihendamine teibiga tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku vihmaniiskuse tungimist plaatide vahele ning võimalust, et tugev tuul hakkaks spetsiaalkatet lahti rebima. Et tagada teibile hea nakkuvus aluspinnaga peavad teibitavad plaadi pinnad olema puhtad (tolmuvabad) ja kuivad ning õhutemperatuur peab olema vähemalt -5°C. Külmades tingimustes tuleb teibitavat aluspinda eelnevalt soojendada, samuti peab hoolitsema selle eest, et tihendusteip ise omaks piisavat temperatuuri. Kui paigaldamise temperatuur on alla +5 °C, tuleb teipi teibi paremaks nakkumiseks kõvemini vastu aluspinda suruda. Tihendusteip saavutab parima nakkuvuse mõni minut pärast paigaldamist. Teibi kulu arvestus 1 m² tuuletõkkeplaadi kohta: 1,2 jm teipi 1200x3000 mm plaadi puhul. Teibi kulule lisandub avatäidete ümbermõõt! Kohtades, kus tuuletõkkeplaat liitub muude konstruktsioonidega, tuleb tuuletõkkeplaadi ning konstruktsioonide liitmiseks/tihendamiseks kasutada ilmastikukindlat neutraalsilikooni, mis tagab elastse ühenduse. Süsteemne toode liitekohtade tihendamiseks on kahekomponentne mass Facade Sealant. Toodet saab kasutada niisketes oludes ja märjal pinnal, kui aluspinna temperatuur on vähemalt +5°C. Ei nakku härmatunud/jäätunud pinnaga.


Pakend

Kilepakend


Ladustamistingimused

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Ladustamisel kaitsta sademete eest.

Tehniline informatsioon

General
A2,A2-s1,d0
MW-EN13162-T5-CS(10)10-Z(0,05)-WS-WL(P)
0.05
< 1
<3
≤ 10x10-6 m3/m2sPa
200
10 kPa
0.032||W/m.K

Dokumentatsioon

Vali kõik
Tooteleht
Soojustakistuste tabel
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
isover_toodete_soojustakistuste_tabel_0.pdf
Soojustakistuste tabel
DoP
Ohutuskaart