ISOVER Facade sealant, must

Eelised

  • Suurepärased ilmastikukindluse omadused
  • Paigaldust saab teostada ka niisketes tingimustes
  • Minimaalne paigalduse temperatuur on 5° C.
  • Musta värvi

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Väga hea nakkuvus erinevate materjalidega: betoon, kergbetoon, tellis, krohv, metall ja puit. ISOVER Facade Sealant liimmass moodustab ühe osa ISOVER Facade tihendussüsteemist, mis koos teiste toodetega tagavad piirdele välimise tuuletiheduse ja koos sellega niiskuskindlad ja energiatõhusad konstruktsioonid.


Kasutamine

Tuuletõkke pinnakattega kaetud soojustusplaatide ISOVER Facade ühenduskohad keerukates ilmastikuoludes. Mitte kasutada meditsiiniliste/farmatseutiliste rakenduste puhul ega kohtades, kus toode puutub otseselt kokku toiduainetega. Ei nakku PE (polüetüleen) ja PP (polüpropüleen) plastiga.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Toodet saab kasutada niisketes oludes ja märjal pinnal, kui aluspinna temperatuur on vähemalt +5°C.
Ei nakku härmatunud/jäätunud pinnaga. Kanda puhtale ja tasasele aluspinnale. Suruda hoolikalt tuuletõkkeplaatide vuuki nn „silikoonpüstoli“-pressi ja komplektis oleva Facade Sealant otsiku abil. Mass peab minema mõne millimeetri sügavuselt plaatide servapindade vahele ja tihendusmassi pind peab moodustama ca 15…20 mm laiuse õhukese, kuid ühtlase tihenduslindi. Ühe tuubiga saab tihendada ca 10 jm vuuki.HOIATUS


Põhjustab tugevat silmade ärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust.
Hoida lastele kättesaamatus kohas!
Vältida tolmu/suitsu/gaasi/auru/pihustatud aine sissehingamist.
Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.


SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemalda kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Meditsiinilise abi vajaduse korral näidata tuubil paiknevat hoiatussilti > sisaldab etüülatsetaati 


Pakend

Plastiklust silikoontuub 310ml.
12 tk / kartong kastis.
Karbis spetsiaalsed otsikud toote paigalduse jaoks.


Ladustamistingimused

Kuivas, hästi ventileeritud kohas +5°C kuni +25°C, avamata pakendis 24 kuud alates valmistamise kuupäevast. Tähelepanu! Tuletundlikkuse klass ei ole määratud.

Tehniline informatsioon

General
NPD,NPD
30

Dokumentatsioon

Vali kõik
Tooteleht
Trükis
Ohutuskaart