ISOVER OL-E-32

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

ISOVER OL-E 32 on ainuke mineraalvillast isolatsioonimaterjal, kus 200mm paksuse isolatsioonikihiga saavutatakse raudbetoon sandwich-paneelide puhul välispiirde U-arvuks 0,17 W/m2K! ISOVER OL-E 32 on pinnakatteta jäik mineraalvillaplaat.


Kasutamine

OL-E 32 on mõeldud kasutamiseks isolatsioonimaterjalina betoonist sandwich-paneelides. Soojustuskihis kasutatakse kahte isolatsioonikihti. Sisemise isolatsioonikihina kasutatakse siledat mineraalvilla plaati OL-E 32 paksusega 100mm ning välimiseks isolatsiooni kihiks OL-E 32 US plaati samuti paksusega 100mm. “US” tähistab tuulutussoontega ning soonte kaitseks klaaskiudviltkattega kaetud toodet. Tuulutuskanalite laius on 25 mm, sügavus 33 mm ja tuulutussoonte omavaheline vahekaugus 150 mm. “US” tähistusega plaatide mõlemas otsas on risti tuulutussoontega ka peakanalid.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Isolatsioonimaterjal tuleb paigaldada kuivades tingimustes ja projekteerija juhiseid järgides. Betoonelementide paigaldamisel vältida liigse vee pääsu isolatsionikihti (vahelae paneelidelt vee äravool) Isolatsioonini jõudev liigne niiskus pikendab betoonelementide kuivamisaega.


Pakend

Kilepakend või pakkealus.


Ladustamistingimused

Toodete ja pakendite käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid.

Tehniline informatsioon

General
A2,A2-s1,d0
MW-EN13162-T3-MU1-WS
100 mm
Vajadusel klaaskiudviltriie tuulutuskanalite kaitseks
<3
200
0,032 W/mK
5 kPa
7 MN/m³
0.032||W/m.K

Dokumentatsioon

Vali kõik
Tooteleht
Soojustakistuste tabel
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
isover_toodete_soojustakistuste_tabel_0.pdf
Soojustakistuste tabel
Trükis
DoP
Ohutuskaart