Jackofoam 300, 600x2400 mm

Eelised

  • Kõrge pikaajaline survetugevus   
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel
  • Kõrge aurudifusioonikindlus, olematu veeimavus pikaajalisel difusioonil
  • Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Jackofoam 300 on ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, mille lühiajaline survetugevus on 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826) ja sirge nelikantserv plaadi kõigis servades. Jackofoam 300 on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 140 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.7% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ - 150 (EN10456), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. Jackofoam 300 on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Jackofoam 300 on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Kinnised kärjed sisaldavad Jackofoam 300 plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Jackofoam 300 soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).


Kasutamine

Jackofoam 300 soojustusplaate kasutatakse pööratud katuste, terrass-parklate soojustamisel, hoone perimeetri külmakerkekaitseks; keldriseinte, soklite, vundamentide, pinnasel põrandate, tööstushoonete põrandate soojustamisel; vee- ja kanalisatsioonitrasside ning mitteköetavate hoonete ja insener-rajatiste külmakerke kaitseks. Jackofoam 250 soojustusplaate on lihtne kasutada kohtades, kus sulundsoon plaadi servas pole vajalik, näiteks erinevate paneeltoodete ning akende ja uste täitematerjalina. Jackofoam soojustusplaat sobib keskmist koormustaluvust nõudvate konstruktsioonide jaoks. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud Jackofoam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Jackofoam 300 soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Jackofoam 300 soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab Jackofoam 300 plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plast-tüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb Jackofoam 300 plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga), krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. Isolatsiooni paigaldamisel pööratud katustel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all. Soonitud alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist (sooni on võimatu plaatidel kokku rihtida) ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.


Pakend

Kilepakend või pakkealus.


Ladustamistingimused

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Jackofoami tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest !

Tehniline informatsioon

General
F,F
-60°C…+75°C
0,034 W/mK (40-70 mm); 0,035 W/mK (80-150 mm)
140 kPa
300 kPa
0.70||%
µ =150 (EN 10456)

Tooteinfo

Articles information
Toote kood GTIN kood Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk tk/pk m²/pk m²/tk Saadavus
Toote kood1027142 GTIN kood7032299822370 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)20 mm Laius (mm)600 mm kg/pk19 kg tk/pk20 m²/pk 28.8 m²/tk1.44 SaadavusB
Toote kood1027143 GTIN kood7032299860105 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk18.53 kg tk/pk13 m²/pk 18.72 m²/tk1.44 SaadavusB
Toote kood1027160 GTIN kood7032299822394 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)50 mm Laius (mm)600 mm kg/pk19.01 kg tk/pk8 m²/pk 11.52 m²/tk1.44 SaadavusB
Toote kood1027263 GTIN kood7032292070051 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk114.05 kg tk/pk16 m²/pk 23.04 m²/tk1.44 SaadavusB
*
Toodete saadavuse tähistus:
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala

Dokumentatsioon

Vali kõik
DoP
EPD