Jackofoam 300 F, 585x2385 mm

Eelised

  • Kõrge pikaajaline survetugevus   
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel
  • Kõrge aurudifusioonikindlus, olematu veeimavus pikaajalisel difusioonil
  • Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Jackofoam 300 F on ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, millel on lühiajaline survetugevus 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826) ja 15 mm poolpunnsoon plaadi kõigis servades. Jackofoam 300 F on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 140 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.7% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ - 150 (EN10456), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. Jackofoam 300 F on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Jackofoam 300 F on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Kinnised kärjed sisaldavad Jackofoam 300 F plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Jackofoam 300 F soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).


Kasutamine

Jackofoam 300 F soojustusplaate kasutatakse hoone perimeetri külmakerkekaitseks; keldriseinte, soklite, vundamentide, pinnasel põrandate, tööstushoonete põrandate, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning pööratud katuste soojustamisel; samuti mitteköetavate hoonete ja insenerrajatiste külmakerkekaitseks. Jackofoam 300 F soojustusplaat sobib väiksemate ja keskmist koormust nõudvate aluskonstruktsioonide jaoks. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud Jackofoam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Jackofoam 300 F soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Jackofoam 300 F soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab Jackofoam 300 F plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plast-tüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb Jackofoam 300 F plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga), krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. Isolatsiooni paigaldamisel pööratud katustel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all. Soonitud alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist (sooni on võimatu plaatidel kokku rihtida) ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.


Pakend


Kilepakend või pakkealus.


Ladustamistingimused

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Jackofoami tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest!

Tehniline informatsioon

General
F,F
0,034 W/mK (40-70 mm); 0,035 W/mK (80-150 mm)
140 kPa
300 kPa

Tooteinfo

Articles information
Toote kood GTIN kood Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk tk/pk m²/pk m²/tk Saadavus
Toote kood1027360 GTIN kood7032299860143 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk18.42 kg tk/pk4 m²/pk 5.58 m²/tk1.395 SaadavusB
Toote kood1027515 GTIN kood7032299860136 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk18.42 kg tk/pk5 m²/pk 6.98 m²/tk1.396 SaadavusB
Toote kood1027290 GTIN kood7032292070068 Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk110.52 kg tk/pk16 m²/pk 22.32 m²/tk1.395 SaadavusC
Toote kood1027297 GTIN kood Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk19.34 kg tk/pk6 m²/pk 8.37 m²/tk1.395 SaadavusB
Toote kood1027355 GTIN kood7032299860129 Pikkus (mm)2400 mm Paksus (mm)30 mm Laius (mm)600 mm kg/pk18.42 kg tk/pk8 m²/pk 11.16 m²/tk1.395 SaadavusB
*
Toodete saadavuse tähistus:
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala

Dokumentatsioon

Vali kõik
DoP
EPD