Jackofoam 700 F

Eelised

  • Kõrge pikaajaline survetugevus   
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel
  • Kõrge aurudifusioonikindlus, olematu veeimavus pikaajalisel difusioonil
  • Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Jackofoam 700 F on ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, mille lühiajaline survetugevus on 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826) ja 15 mm poolpunnsoon plaadi kõigis servades. Jackofoam 700 F on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 250 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.7% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ - 150 (EN10456), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. Jackofoam 700 F on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Jackofoam 700 F on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Kinnised kärjed sisaldavad Jackofoam 700 F plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Jackofoam 700 F soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).


Kasutamine

Jackofoam 700 F  kasutusobjektideks on külmakerkekaitse maanteede, raudteede ja sildade muldkehadele ning tunnelitele, lennuväljade ning lennukite angaaride põrandate soojustamine, eriti suure teljekoormusega sõidukitega koormatud pööratud katusekonstruktsioonide soojustamine, raskesti koormatud tööstusrajatiste külmakerkekaitse, laohoonete põrandate soojustamine, laadimisestakaadid, külmhoonete põrandad, jäähallide, kunstmuruväljakute, staadionite, tänavate, teede ning torustike külmakerkekaitse. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud Jackofoam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Jackofoam 700 F soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Jackofoam 700 F soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab Jackofoam 700 F plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plas-ttüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb Jackofoam 700 F plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga), krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. Isolatsiooni paigaldamisel pööratud katustel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all. Soonitud alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist (sooni on võimatu plaatidel kokku rihtida) ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.


Pakend

Kilepakend või pakkealus.


Ladustamistingimused

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Jackofoami tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest!