Jackon Super XPS® 300 F, 585x1185 mm

Eelised

  • Kõrge pikaajaline survetugevus   
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel
  • Kõrge aurudifusioonikindlus, olematu veeimavus pikaajalisel difusioonil
  • Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Jackon Super XPS® 300 F - ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, 300 - lühiajaline survetugevus 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826), F - 15 mm poolpunnsoon plaadi kõigis servades. Jackon Super XPS® 300 F on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 140 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.7% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ - 150 (EN10456), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. Jackon Super XPS® 300 F on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Jackon Super XPS® 300 F on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Kinnised kärjed sisaldavad Jackon Super XPS® 300 F plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Jackon Super XPS® 300 F soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).


Kasutamine

Jackofoam 400 F soojustusplaatide kasutusobjektid on tööstusrajatiste külmakerkekaitse, laohoonete põrandate soojustamine, laadimisestakaadid, külmhoonete põrandad, raskeliiklusega koormatud pööratud katuseterrasside soojustamine, jäähallide, kunstmuruväljakute, staadionite, tänavate, teede ning torustike külmakerkekaitse. Jackofoam 400 F sobib suurt koormustaluvust nõudvate konstruktsioonide jaoks. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud Jackofoam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Jackofoam 400 F soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Jackofoam 400 F soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab Jackofoam 400 F plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plast-tüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb Jackofoam 400 F plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga), krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. Isolatsiooni paigaldamisel pööratud katustel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all. Soonitud alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist (sooni on võimatu plaatidel kokku rihtida) ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.


Pakend

Kilepakend või pakkealus.


Ladustamistingimused

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Jackofoami tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest !

Tehniline informatsioon

General
F,F
-60°C…+75°C
140 kPa
300 kPa
0.027||W/m.K
0.70||%
µ =150 (EN 10456)

Tooteinfo

Articles information
Toote kood GTIN kood Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm) kg/pk tk/pk m²/pk m²/tk Saadavus
Toote kood1024141 GTIN kood7032299860068 Pikkus (mm)1185 mm Paksus (mm)100 mm Laius (mm)585 mm kg/pk8.32 kg tk/pk4 m²/pk 2.773 m²/tk0.693 SaadavusC
*
Toodete saadavuse tähistus:
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala

Dokumentatsioon

Vali kõik
DoP
EPD