Jackofoam 500 F, 585x1185 mm

Eelised

  • Kõrge pikaajaline survetugevus   
  • Olematu veeimavus pikaajalisel vette sukeldamisel
  • Kõrge aurudifusioonikindlus, olematu veeimavus pikaajalisel difusioonil
  • Vastupidavus külmumis-sulamistsüklitele

Tootekirjeldus

Tootekirjeldus

Jackofoam 500 F on ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaat, mille lühiajaline survetugevus 10%-lise deformatsiooni juures [kN/m²] (EN826) ja 15 mm poolpunnsoon plaadi kõigis servades. Jackofoam 500 F on kõrge pikaajalise koormustaluvusega - 225 kN/m² (EN1606) ning olematu veeimavusega 0.7% (EN12087) XPS soojustusplaat, mis säilitab oma isolatsioonivõime ja tugevuse ka rasketes tingimustes pinnases ja vee sees. Materjal on suure difusioonitakistusega, μ - 150 (EN10456), ja talub hästi külmumis-sulamistsükleid (EN12091) niiskes keskkonnas. Jackofoam 500 F on ajas muutumatute omadustega soojusisolatsioon. Toode on lagunemiskindel ja ebasobiv kasvualus seentele, mikroorganismidele ja kahjuritele. Jackofoam 500 F on keskkonnasõbralik materjal, mille tootmiseks ei kasutata CFC-d, HCFC-d, HFC-d ega muid osoonikihti hävitavaid gaase. Kinnised kärjed sisaldavad Jackofoam 500 F plaatide puhul vaid õhku. Vastavalt Põhjamaade normidele pole tootele lisatud mürgiseid tulekindlust tõstvaid broomiühendeid. Jackofoam 500 F soojustusplaadid kuuluvad tuletundlikkuse Euroklassi F (EN13501-1).


Kasutamine

Jackofoam 500 F soojustusplaatide kasutusobjektideks on külmakerkekaitse maanteede, raudteede ja sildade muldkehadele ning tunnelitele, lennuväljade ning lennukite angaaride põrandate soojustamine, eriti suure teljekoormusega sõidukitega koormatud pööratud katusekonstruktsioonide soojustamine, raskesti koormatud tööstusrajatiste külmakerkekaitse, laohoonete põrandate soojustamine, laadimisestakaadid, külmhoonete põrandad, jäähallide, kunstmuruväljakute, staadionite, tänavate, teede ning torustike külmakerkekaitse. Jackofoam 500 F sobib eriti suurt koormustaluvust nõudvate konstruktsioonide jaoks. Materjali lagunemiskindluse tõttu saab vana hoone lammutamisest järgi jäänud Jackofoam tooteid taaskasutada uutel ehitistel.

Paigaldus ja ladustamine

Paigaldus

Jackofoam 500 F soojustusplaadid tuleb paigaldada tasasele alusele. Vertikaalse hüdroisolatsiooni korral, kinnitatakse Jackofoam 500 F soojustusplaadid hüdroisolatsiooni külge, kas lahustivaba külma bituumeni baasil valmistatud mastiksiga weber.tec Superflex 10 või polüuretaanvahtliimiga weber.therm PU Fix. Juhul, kui pole hüdroisolatsiooni vaja, saab Jackofoam 500 F plaadid kinnitada ka mehaaniliselt – plasttüüblitega. Sokli krohvimisel tuleb Jackofoam 500 F plaadi pind eelnevalt karestada (näiteks jämedama liivapaberiga), krohvimisel tuleb järgida krohvisüsteemi valmistaja kasutusjuhendit. Isolatsiooni paigaldamisel pööratud katustel tuleb poolpunnservaga isolatsiooniplaadid paigaldada tihedalt üksteise vastu, et vältida liigse vee valgumist soojustusplaatide alla. Pööratud katustel kasutatakse esmalt soojustuskihi pealt paremaks vee ärajuhtimiseks drenaažimatte, vajadusel võib veel täiendavalt kasutada drenaažimatte ka soojustusplaadi all. Soonitud alapinnaga XPS plaatide kasutamine ei taga vee piisavat ärajuhtimist (sooni on võimatu plaatidel kokku rihtida) ning halvendab konstruktsiooni ehitusfüüsikalist olukorda.


Pakend

Kilepakend või pakkealus


Ladustamistingimused

Pakendite ja toodete käsitlemisel tuleb järgida pakendil või tootja spetsiaalses kasutusjuhendis esitatud juhiseid. Jackofoami tooteid tuleb kaitsta pikaajalise päikesekiirguse eest!

Tehniline informatsioon

General
F,F
-60°C…+75°C
0,034 W/mK (40-70 mm); 0,035 W/mK (80-150 mm)
225 kPa
500 kPa
0.70||%
µ =150 (EN 10456)

Tooteinfo

Articles information
Toote kood GTIN kood kg/pk tk/pk m²/pk m²/tk Saadavus Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm)
Toote kood1024945 GTIN kood7032299822677 kg/pk10.54 kg tk/pk4 m²/pk 2.772 m²/tk0.693 SaadavusC Pikkus (mm) Paksus (mm) Laius (mm)
Toote kood1026781 GTIN kood7032299822646 kg/pk10.54 kg tk/pk8 m²/pk 5.546 m²/tk0.693 SaadavusC Pikkus (mm)1185 mm Paksus (mm)50 mm Laius (mm)585 mm
*
Toodete saadavuse tähistus:
A - Põhitoode
B - Kesklaos väikesed kogused
C - Eritoode. Tarneaeg üle 2 nädala

Dokumentatsioon

Vali kõik
DoP
2 datasheets related with the product
2 datasheets related with the product
Declaration-of-Performance-DoP-JF500-SE-ENG-april.pdf
NEPD-4437-3697_JACKOFOAM-XPS-NORWAY.pdf