3 minutes min

G3 touch mineraalvillad

G3 touch

Üha rohkem tarbijaid on huvitatud energiasäästust ning keskkonahoidlikust eluviisist. Selle eesmärgi saavutamisel aitavad kaasa ISOVERi G3 touch mineraalvillad, mis koosnevad 95% ulatuses looduslikest mineraalsetest toorainetest ja milles taaskasutatud osa on üle 80%!

Millest tuleneb nimetus: G3 touch?

G3 – 3 Guarantees -  3 lubadust.

touch - puudutus (toodet saab ohutult katsuda). 

 

1 Suurepärased omadused

G3 touch tooted kannavad ISOVERi väljakujunenud kõrget kvaliteeti ja häid tooteomadusi – soojapidavus, akustilised ja mehaanilised omadused, elastsus, paksuse tagasipaisumine. Tooted on niiskust mittesiduvad ja veeauru kergesti läbilaskvad ning mittepõlevad: omavad kõrgeimat tuleohutuse klassi A1.

ISOVER KL-33 on ajakirja TM mineraalvillade testivõitja (TM Rakennusmaailma 6/2012). See toode on parima soojapidavusega pehmete mineraalsete ehitusvillade seas. Konkureerivate mineraalvilladega on samaväärset soojapidavust võimalik saavutada vaid soojustuskihi kogupaksust suurendades. Lisaks on toode mittepõlev ja omab häid akustilisi omadusi.

2 Kasutajasõbralikkus

Looduslikul toorainel põhinev sideaine, tänu millele on toodet mugav paigaldada:

 • Vähem tolmu → vähem tolmu nahal → vähem sügelust.
 • Vähem tolmuosakesi õhus → vähem osakesi kätel / ninas / kurgus / silmas.
 • Tooted on pehmed ja elastsed ning neid on mugav paigaldada isegi paljaste kätega - see kajastub ka nimetuses "touch".
 • Toodete mõõtmed on määratud paigaldajate mugavust silmas pidades, need sobivad lõikamata kujul paigaldamiseks enamlevinud puidust karkassipostide vahele (s600, s900 ja s1200).
 • Sama toode sobib kasutamiseks hoone peamistes konstruktsioonides – seinades, põrandates ning katustes. Valida jääb vaid sobivate paksuste vahel.
 • Elastseid ja vastupidavaid tooteid on lihtsam ja mugavam paigaldada ning vajadusel ka lõigata!
 • ISOVERi toodetele on omistatud parim - M1 tähistus ehitusmaterjalide emissiooniklassis. ISOVERi M1 klassi tooted on turvaline valik ka hingamisteede haigusi põdevatele või allergia all kannatavatele inimestele.

3 Keskkonnasõbralikkus

 • ISOVER G3 touch mineraalvill koosneb 95%  ulatuses looduslikest mineraalsetest toorainetest.
 • ISOVER mineraalvillade tooraineks on üle 80% ulatuses  taaskasutatud klaas. Aastane taaskasutatud klaasi hulk on üle 250 miljoni pudeli.

   

Klaasi taaskasutamisega kaasnev kasu:

 • Kasvuhoonegaaside ehk CO2 emissiooni vähendamine.
 • Energiakasutuse vähendamine, väheneb mõnevõrra ka toorme sulamisel tekkiv õhusaaste.
 • 100% ehk lõpmata kordi ümbertöödeldav, kus klaasi omadused taaskasutamisel ei halvene.
 • 1 m³ toorainet annab 150 m³ soojustusmaterjali. 150 kuupmeetrist klaasvillast piisab keskmise soojapidavusega ühepereelamu isoleerimiseks.

 • G3 touch toodete juures on kasutatud uut looduslikku ja taastuvat sideainet - glükoosi.

 • ISOVER pehmeid elastseid ehitusvillasid  surutakse kokku nii üksikpakendis, kui ka alustele pakendatud multipakkides. Nii vajavad ISOVER villad hoiustamiseks ja transportimiseks vaid ca ¼ enda vabast mahust. Multipakk säästab oluliselt transpordikulusid ja vähendab CO2 heitmete koguseid keskkonda. 
 • Tänu ISOVER mineraalvilla kokkusurumisele nii üksikpakendis kui ka multipakendis tekitatakse keskkonda oluliselt vähem pakendite jäätmeid.

 • ISOVER plaatvillatoodete pakendeid saab korrektsel avamisel taaskasutada jäätmekottidena.
 • On välja arvutatud, et tüüpiline 50-aastase elutsükliga ISOVER mineraalvillast soojustus säästab 100 korda rohkem energiat võrreldes selle tootmiseks, transpordiks ja kõrvaldamiseks vajamineva energia hulgaga. Klaasvilla tootmises tekitatud CO2 ja küttekuludelt säästetud CO2 omavahelline tasakaal muutub ISOVERi toodete puhul positiivseks juba vaid mõned kuud pärast paigaldamist.