1 minute min

Heliisolatsioon konstruktsioonides

Heliisolatsioon

ISOVERi ehitusisolatsiooni tooted tagavad hea heliisolatsiooni, kus selle efekt tuleb esile eelkõige kahekordses konstruktsioonis. See saadakse, kui on kaks ühekordse tarindina toimivat massiivset seina (näiteks plaat või kipsplaat) ja nende vahele on asetatud hästi heli absorbeerivat materjali nagu klaasvillast ISOVERi ehitusisolatsioone. Konstruktsioon, kus on kaks või enam kihti, annab parema heliisolatsiooni kui üks paks kiht.

Seinte õhuvahe täitmiseks absorbeeriva materjaliga on kõige sobivamad tooted kerged ISOVERi ehitusisolatsioonid ISOVER KL ja ISOVER KT. Need tooted on pehmed, elastsed ja kergesti kokkupressitavad.


Tüüpiliselt võib õhuheli isoleerimist parandada 5-6 dB, täites seinapoolte vahelise õhuruumi klaasvillaga. Kõige parem lõpptulemus saadakse kui kogu õhuruumi paksus täidetakse klaasvillaga. Õhuruumi ületäitmine ei ole vajalik, see ei aita. Õhuvahe täitmine kerge klaasvillaga alandab resonantssagedust ja nii paraneb õhuheli isolatsioon.

Korruste vahel ei tohi olla helisilda

Seinakihtide vahele ei tohi jääda ei otsekinnitusi ega ka jäiku liiteid, neid vähendab kahekordne konstruktsioon heliisolatsiooni parandamiseks.

Hoolikad liitekohtade tihendused

Liitekohtade tihendused tuleb teha hoolikalt, sest praod ja lekkekohad nõrgendavad heliisolatsiooni. Juba väike mõnemillimeetrine pragu võib põhjustada heliisolatsiooni nõrgenemist mitu detsibelli.

Liidete hoolikas projekteerimine ja teostamine

Ehitusosade vahelised liited tuleb projekteerida ja teostada eriti hoolikalt, et heli ei pääseks liikuma tarindite kõrvalavasid mööda. Hea ja halva ühenduse vahe võib olla isegi 10 dB või enamgi.