Betoonelementidele sobivaid isolatsioonitooteid kasutatakse nii sandwich-paneelides kui ka tehastes valmistatud koorikelementide isoleerimiseks. ISOVER betoonepaneelide tooteid kasutatakse ka ehitusobjektidel, kus konstruktsiooni (betoon-, plokk-, tellismüüritis) välisseina viimistluseks on planeeritud tuulutatava ventileerimisvahega tellismüüritis või muu fassaadikate.