Külma pööningu muutmine kasutatavaks soojaks ruumiks

Vana külma pööningu saab lisasoojustamise abil kergesti muuta kasutatavaks soojaks ruumiks. Isolatsioon tuleb sel juhul paigaldada katusesõrestiku talade vahele. Isolatsioonina tasub kasutada võimalikult õhukesi soojustusmaterjale, et ruumi kõrgus jääks piisavaks. Sellised materjalid on kombineeritud tuuletõkke- ja soojustusplaat ISOVER RKL 31-EJ Facade ning soojustus- ja aurutõkkeplaat ISOVER REK. Tuuletõkke ja aluskatte vahele tuleb jätta piisav tuulutusvahe.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:
  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)