Põranda kaudu on soojuskaod väiksemad kui näiteks pööninguvahelae kaudu, sest soojus püüab rõhuerinevuste ja suurema temperatuuride erinevuse tõttu väljuda seinte ja lae kaudu. Eluruumide hubasuse seisukohast on põranda soojustus ja õhutihedus siiski väga tähtsad. Kahjulike õhuvoolude vältimine läbi konstruktsiooni aitab lisaks energiatõhususele hoida kahjulikud gaasid (radoon) jms. hoonest väljaspool. Halb isolatsioon ja õhuvoolud võivad põhjustada ebamugavustunnet põranda jaheduse ja tuuletõmbuse tõttu.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.


Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:
  Põrand
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,10‐0,12 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,12 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,07 W/(m²·K)