Välisseintes on väike- ja ridaelamute puhul kasutusel tuulduvad lahendused, seda eriti puitkarkassiga seinte korral. Tuulduvate konstruktsioonidega tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju.

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Välissein
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,14 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
U = 0,08 W/(m²·K)

Lõplikud valikud tuleb teha lähtudes hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest.