Klaasvillavõrkmatid on kerged, hea isolatsioonivõimega ja mehhaanilist tugevust omavad mittepõlevad soojusisolatsioonimaterjalid kütte- ja soojaveetrassidele. Klaasvilla kergus võimaldab 1200 mm laiuse mati kasutamist, millest on palju kasu suurte torustike isoleerimisel.