Korrusmaja katus

Tuulduv pööninguvahelagi

Korterelamutes paigaldatakse puistevill tihti õõnespaneeli või muu vastava massiivse betoonpaneeli peale, mis juhul on aurutõkkeks enamasti vana tasakatuse SBS kate või siis on konstruktsioon üldse ilma tegeliku aurutõkketa. Sellisel juhul on kõige ohutum ja lihtsam teha lisasoojustus veeauru läbilaskva puistevilla abil või kasutada vajaduse korral plaatvilla.

Lamekatus ja lauge pööninguvahelagi

Lamekatustel või laugetel katuslagedel kasutatakse tihti survet taluvaid isolatsioonimaterjale, mille peale on paigaldatud SBS kate. Katustel, kus isolatsiooni sees tuleb vedada hulganisti tehnosüsteeme, kasutatakse tihti ka Leca® kergkruusa.

Katuseremondi puhul on sageli tegemist SBS katte purunemise või vananemisega. Lekete puhul tuleb tihtipeale hinnata võimalikku isolatsioonimaterjalide vahetamist või uue SBS katte paigaldamise käigus võimaliku lisasoojustuse paigaldamist vana/toimiva konstruktsiooni peale, et katusekonstruktsioon muutuks soojemaks ja selle kaudu saaks kogu hoone energiatõhusamaks muuta.

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.
 

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,1 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
U = 0,06 W/(m²·K)