Korrusmaja välissein
Lisaks betoonist sandwich elementidele on korruselamute välisseinalahendustena kasutusel tuulduvad fassaadid (mitmesugused fassaadikatted või tellisfassaadid) ning krohvitavad lahendused, kus krohv kantakse otse soojustuse peale. Krohvitavad lahendused võivad olla osaliselt tehases teostatud (eelnavalt tehses valmis krunditud - nn PARMA krohv) või täies mahus objektil teostatud. Kandva osana kasutatakse enamasti raudbetooni kas elementidena või kohapeal valatuna.

Kõigi kaasaegsete välisseinalahenduste puhul on olulisel kohal terviku ehitusfüüsikaline toimivus, konstruktsiooni kuivamine, ning muidugi soojusisolatsionivõime. Unustada ei saa ka head ja kiiresti teostatavat paigaldust. ISOVERi soojustustooted on veeauru läbilaskvad (difusiooni võimaldavad) ja seetõttu saab konstruktsioonis olev niiskus kuivada nii sisse- kui ka väljapoole. Tänu sellele on ehituseprotsessi käigus konstruktsiooni kuivamine väga tõhus ning sellest tulenevalt saab viimistlustöid teha varem, ilma et konstruktsioonis olev niiskus hiljem viimistlustööde kvaliteeti mõjutaks. Lõpptulemuseks on hästi soojust isoleeriv ja ehitustehniliselt õigesti toimiv konstruktsioon ning seeläbi terve maja koos hea sisekliimaga.
 

U-arv

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:
 
  Välissein
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,14 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
U = 0,08 W/(m²·K)