Tulekaitse

Tulekaitset vajavate kohtade jaoks valige isolatsioon hoolikalt. ISOVERi isolatsiooni tooted on valdavalt klassifitseeritud mittesüttivaks, kuid tulekaitseisolatsioonid on loodud pakkuma väga erilist tulekaitset ja säilitama omadusi ka kõrgel temperatuuril. Samal ajal toimib ISOVER isolatsioon tõhusa soojus- ja heliisolatsioonina. Selles rubriigis leiate konstruktsioonide tulekaitselahendused, ventilatsioonikanalite tulekaitse isolatsioonid ning kaminate ja korstnate tuletõkked.

Erinevate ISOVER tulekaitselahendustega saate tuvuda rubriigis LAHENDUSED.