Kasutatakse ventilatsioonikanalite soojus- ja heliisolatsiooniks, aurutõkkeks, külma- ja soojaveetorustike ning mahutite isoleerimiseks.