11/17/2020
- -
Kokkuvõtlikus tabelis on kokku 29 erinevat uusehituste lahendust:
  • 17 välisseina (erinevad kergplokid, puitkarkass, CLT)
  • 3 põrandat (alt tuulutatavad, põrand pinnasel)
  • 6 katuselahendust (tasakatused, kaldkatused)
  • 3 vahelae lahendust (pööningud, vahelaed)