2 minutes min

Kergseinte ja vahelagede õhumüra isoleermine

Heliisolatsioon

Soome inseneribüroo A-Insinöörit Suunnittelu Oy teostas uuringu seinte helipidavusest. Antud uuringu tulemusena sai kinnitust asjaolu, et mitmekihiliste seinte helipidavusel ei oma mineraavilla tiheduse suurendamine mingit eelist seina üldisele heli- ja mürapidavusele, nagu tihti arvatakse.

Seinte heli- ja mürapidavuse puhul tuleb eristada kahte põhimõttelist seinatüüpi: ühe- ning mitmekihiline.

Ühekihiline või ühekordse seina konstruktsiooni õhumüra isoleerivusel R on oluline konstruktisooni mass ja õhumüra isoleerivuse aluseks oleva massiseaduse kohaselt paraneb õhumüra isoleerivus 6 dB, kui mass kahekordistub.

Mitmekihilise  konstruktsiooni õhumüra isoleerivus põhineb mass-vedru-mass-süsteemil, kus heli neelduvuse tagab massiseaduse järgi poolte pinnamassid ja nende vahele jääv õhuvahe. Mitmekihilise konstruktsiooni õhuvahes oleva mineraalvilla eesmärk on vähendada kajamist, mis villatäidise puudumisel halvendaks õhumüra isoleerivust ning sein kostaks läbi. Mitmekihilise konstruktsiooni õhumüra isoleerivus mineraalvillast täidise tiheduse kasvades ei suurene, nagu massiseaduse alusel oletada võiks. Teisisõnu ei ole mitmekihilise seina vahe täitmise eesmärk massi suurendamine, vaid kajamise kõrvaldamine. Seepärast ei ole õhumüra isoleerivuse seisukohast praktilist tähtsust mineraalvilla tihedusel ja sellel, kas mitmekihilise konstruktsiooni õhuvahe täitmisel kasutatakse kivi- või klaasvilla.
 

Lisainformatsioon:

Indrek Sniker

Tehniline konsultant
Tel  +372 605 7969
Mob +372 520 8898
indrek.sniker@saint-gobain.com