Hero Image
Puistevilla paigaldus
5 minutes min

KKK - PUISTEVILL

Mis eeltööd peavad olema tehtud enne puistevilla paigaldamise töid?

ISOVER vastab:

Eelnevalt tuleb veenduda, et paigaldatav ala oleks puhas ehitusprahist ning muudest asjadest. Räästa alale on vajalik paigaldada tuulesuunajad ja valmis on vaja ehitada käigutee. Korstna ümbrus on vajalik isoleerida vastavalt Päästeameti juhistele ja samuti tuleb kõik ventilatsioonitorud eelnevalt ära isoleerida. Kui pööningule pääseb läbi pööninguluugi, siis tuleb pööninguluuk ka ise lisaks soojustada ja ehitada ümber luugi kõrgem krae, et soojustusmaterjal ei variseks sealt alla. 

Nii pööninguluuk, kui käigutee peavad ulatuma minimaalselt 5 cm kõrgemale paigaldatavast soojustuse kõrgusest. Tuulesuunajad äärealadel peavad olema monteeritud nii, et oleks tagatud tuuletihedus ja püsivus.
 

Mis puistevill on InsulSafe?

ISOVER vastab:

Erinevalt paljudest teistest puistevilladest on ISOVER InsulSafe tehases valmistatud nii öelda liinitootena.

  • InsulSafe puistevilla tooraineks on enam kui 85% taaskasutatud klaasi ning tootmiseks on kasutatud keskkonnasõbralikku energiat: biogaasi ja hüdroenergiat.
  • Materjal on mitte põlev ehk kuulub tuleohutuse klassi kõrgeimasse kategooriasse A1.
  • InsulSafe puistevilalle ei ole lisatud mürgiseid tuletõkkevahendeid ega muid keemilisi lisandeid ära hoidmaks hallituse teket.
  • InsulSafe puistevill on inimese tervisele ohutu ja turvaline lahendus.

Kas puistevill vajub kokku?

ISOVER vastab:

Paigaldamisel, vastavalt tehase poolt ettenähtud tihedusele (kg/m³), ei vaju ISOVER puistevill ajas kokku rohkem, kui on toote puhul lubatud. Erinevate puistevillade toodete paigaldamise tihedused varieeruvad vahemikus 11 kg/m³ kuni 70 kg/m³ sõltuvalt tootest. Reeglina on kivivillast puistevillad raskemad.  
ISOVER InsulSafe puistevilla paigaldustihedus horisontaalpinnale (pööningule) on 15 kg/m³ kohta. Tänu väiksele omakaalule sobib InsulSafe kasutamiseks nii uusehitistel kui ka renoveeritavatel objektidel.
Horisontaalse pinna soojustamisel puistevillaga paigaldatakse koheselt ka ettenähtud vajumisvaru 5% soojustuskihi paksusest. Näiteks ettenähtud kihipaksusele 500 mm tuleb lisada 2,5 cm lisaks tagamaks lubatud vajumisvaru.

Kas puistevilla võib lisada olemasolevale soojustusele - puistevillale?

ISOVER vastab:

Tänu soojustusmaterjali väikesele omakaalule saab ISOVER Insulafe puistevilla paigaldada olemasolevale soojustusele olenemata, kas tegemist on klaas- või kivivillaga ning kas on paigaldatud rullid või plaadid või hoopiski puistevill.
Juhul aga, kui pööningule on juba paigaldatud InsulSafe puistevill, siis lisada saab ainult sama toodet. Kui lisatakse suurema mahukaaluga toodet, siis eelnevalt paigaldatud soojustus vajub all kokku.

Kas saan ise paigaldada puistevilla?
Puistevilla on võimalik paigaldada ka ise. Selleks on vajalik osta puistevill ISOVER InsulSafe, CRAMO -st rentida puistevillaagregaat ST-40 ja kahte inimest. Antud juhul on mõistlik teha väiksema mahulisi töid, kuna paigaldamise kiirus on suhteliselt madala, ca 3-4 m³ tunnis. 
Tutvu lähemalt ülevaatliku videoklipiga puistevilla paigaldused protsessist.

Suuremate koguste puhul soovitame pöörduda meie koostööpartnerite poole, kes on läbinud koolituse ja omavad vastavaid teadmisi soojustamistöödest ning kaasnevatest teemadest. 

Kas ülemise korruse (pööningu) soojustamisel peab kasutama veeaurutõket?

ISOVER vastab:

Vastus on jah, peab kasutama veeaurutõket.

Veeaurutõkke kihi ülesanne on takistada niiskuse liikumist soojemast ruumist külmemasse ruumi, et hoida ära niiskuse kondenseerumine (vee tekkimine) külmematel pindadel ning hoida kogu konstruktsiooni kestvust.  

Meie soovitame kasutada Vario Xtra veeauru- ja õhutõkkemembraani antud juhtudel. Membraankihi paigaldamisel tuleb jälgida, et veeaurutõkke kõik omavahelised liitekohad saaks tihendatud ehk teibitud Vario Xtra-ga ja kokku liidetud ülejäänud hoone aurutõkke kihiga. Võimalusel vältida läbiviikude tegemist aurutõkkekihist. Juhul kui see on vajalik saab kasutada vastavaid Vario läbiviike, mis tuleb samuti teipida Vario Xtra külge.

Paigaldamisel puitkarkassikülge klammerdatakse aurutõkkemembraan puidu peale. Metallkonstruktsiooni korral saab kasutada Vario DoubelTwin kahepoolset teipi ja Vario DF tihendusmassi.

Peale veeaurutõkkekihi montaaži peab veenduma, et kõik liited ja läbiviigud on tihendatud ja aurutõkkekiht ise terve. Alles seejärel võib alustada soojustuse paigaldamisega pööningule.
 

Kuidas aru saada ja veenduda, et mis villa ja kui palju soojustust paigaldati?

ISOVER vastab:

Abiks on selles küsimuses on isover.ee kodulehel saadaval üldine puistevilla tööde üleandmise akti näidis

Selleks, et teada palju soojustust paigaldati on vaja teada millist villa paigaldati. Kõigil suurematel tootjatel on omanimelised pakendid, millel ka kirjas toote täpne nimetus. Küsides paigaldajalt konkreetse toote toimivusdeklaratsiooni, saab teada milline on tehase poolt ettenähtud paigaldustihedus. See omakorda võimaldab välja arvutada vajamineva pakkide arvu. 
Näiteks: kui pindala on 50 m² ja soojustuse paksus 450 mm, siis InsulSafe puistevilla on vaja 21-22 pakki. Miks nii? Tehaspoolt ette nähtud minimaalne paigaldustihedus horisontaalsele pinnale on 15 kg/m³  kohta, vajaminev kogus on (pindala) 50m2 x (kihi paksus) 0.450 m = 22.5 m³ . Üks pakk kaalub 16 kg ja  pakist saab ISOVER InsulSafe puistevilla 1,066 m³ , jagades saadud 22.5 m³  pakist välja tuleva mahuga ehk 1,066 m³  saame 21.11 pakki. 
Kokkuvõtteks. Kõik tehastes toodetud puistevillad omavad toimivusdeklaratsiooni, milles on kirjas ettenähtud paigaldamise tihedused ning millise soojapidavusega paigaldatud materjal lõpuks on.
Teatud mahu kõikumised võivad olla tingitud katuse kujust, pööningul olevatest torudest ning korstnatest aga need ei saa olla ka väga suured. Tellijal on alati õigus üle küsida, kui palju materjali paigaldati ja paluda ette näidata paigaldatud puistevilla tühjad pakendid.
Paigaldajal on keelatud paigaldada puistevilla väiksema tihedusega, kui seda näeb ette tootja tehas! 

Kas puistevillade soojapidavus on kõikidel sama?

ISOVER vastab:

Puistevilladel on erinevad soojapidavuse ja ka tuleohutuse näitajad! 
Soojapidavust ehk λ näitab toote soojaerijuhtivust kui see on paigaldatud ettenähtud korras. Mida väiksem on λ taga olev number seda parema isolatsioonvõimega tootega on tegemist. 

Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, kas toote soojapidavus on antud horisontaal, kald- või püstpinnale. ISOVER InsulSafe Wall puistevilla λ on lausa 0,034 W/mK aga eeldusel, et toode on paigaldatud vertikaal pinda ja minimaalse paigaldustihedusega 29 kg/m³ kohta. Horisontaalsele pinnale paigaldatavad ISOVER puistevillade λ on lausa 0,041 W/mK.

Nii ISOVER InsulSafe kui InsulSafe Wall on mittepõlevad puistevillad ja kuuluvad tuleohutuse klassi A1.

Kui palju võiks olla puistevilla paksus eramajas renoveerimise puhul?

ISOVER vastab:

Tänaste energiakandja hindade juures peaks renoveeritava maja puhul kindlast paigaldama sama palju soojustust, kui seda pandaks uue hoone puhul. Meie soovitus on paigaldada 500-600 mm puistevilla pööninglae soojustamiseks. 

Renoveeritavatel hoonetel võib puistevilla paksus jääda väiksem, kuna konstruktsioonis on juba olemas mingi paksus isolatsiooni. Sellisel juhul on vaja, esiteks teda kas olemas olev isolatsioon on kuiv ja katab ühtlaselt kogu soojustatava pinna ning teiseks kui palju on võimalus lisada uut soojustust juurde. Suureks abiks on isover.ee kodulehel olev U-arvude tabel. Tabelist leiab vastuse kui palju on vaja minimaalset soojustust paigaldada või milline peab olema soojustuse paksus et täita ettenähtud U-arvu nõuet. Täna on U-arvu suunaks 0,1 või väiksem number.