Hero Image
Õhutihe ehitamine
6 minutes min

KKK - Veeaurutõke, õhutõke

Miks on veeaurutõkke/õhutõkke kasutamine mitmekihilises konstruktsioonis vajalik?

ISOVER vastab:

Veeaurutõkke ülesanne on takistada niiskuse tungimist ruumi seest poolt välispiirdesse ja välisõhu liikumist läbi seina. Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe, nii seinad, põrand kui ka katus. Hea õhutihedus on üks eeldus hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ja soojuskadude vältimiseks ventilatsiooni kaudu. Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõreduste konstruktsiooni tungima, mis vähendab niiskuskahjustuste ohtu. Hooned funktsioneerivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt veeaurutihedamad kui väljastpoolt. Veeaurutõkke liitekohad ja läbiviigud ning paigaldamisel tekkivad sisselõiked tuleb tihendada teipimisega või spetsiaalsete aurutõkke läbiviigu kattemansettidega, sest ainult korralik tihendamine välistab aurutõkkes „katkestused“.

Mis võib juhtuda, kui mitmeikihilise konstruktsiooniga välisseinas on tunda tuuletõmbust?

ISOVER vastab:

Kõige parem looduslik soojaisolaator on seisev õhk. Selleks, kuidas seisva õhu kiht tekitada ümber maja on erinevaid võimalusi. Kontrollimatu õhu liikumine konstruktsioonis viitab võimalikele ebatihedustele tuuletõkke- ja/või aurutihedas kihis. 
Kontrollimatute õhuleketega välispiirdes ja tuuletõmbusega siseruumides kaasneb kindlasti esmalt ebamugavustunne, kuid suure tõenäosusega lisanduvad veel suur soojakadu ja niiskustehnilised probleemid, mis omakorda võivad viia konstruktsioonide kõdunemisprotsessideni.
Kontrollimatute õhulekete kaudu võib piirdesse ja siseruumidesse sattuda ka saastunud välisõhk, mis mõjutab siseõhu kvaliteeti, see omakorda mõjutab ruumides elavate inimeste tervist.

Kas õhutihedus ja veeaurutihedus on sama asi?

ISOVER vastab:

Tegemist on mõistetega õhupidavus ja veeaurupidavus ehk difusioonitakistustegur, mis on välispiirete toimivuse osas omavahel seotud.
Õhupidavus näitab, kui suur on õhu hulk mis liigub läbi hoone välispiirete kontrollimatute õhulekete kaudu. Välispiirete õhupidavusest saab selgema pildi õhulekkearvu määramisega testimise teel. Mida õhkupidavamad on piirded, seda energiatõhusamaid ja ressursisäästlikumaid tulemusi on võimalik saavutada.
Difusioonitakistustegur (µ) iseloomustab, mitu korda väiksem on niiskusvoog konkreetses materjalis kui seisvas õhus. Näiteks: seisev õhk µ=1 (puudub takistus), mineraalvill µ=1, tsementkrohv µ=19, betoon µ=30 (niiskustakistus on 30x suurem kui seisval õhul või mineraalvillal).

Millega tihendada avatäiteid väliskonstruktioonis?

ISOVER vastab:

Avatäidete vuukide soojapidavuse tagamiseks on ISOVER tihenduslindid ISOVER TK ja ISOVER SK-C. Tooted sobivad vuukidesse, mille laius ei ületa 20 mm.
Laiemate vuukide tihendamiseks võib kasutada isolatsioonivahtusid või isepaisuvaid vuugitihendeid vastavalt paigaldusjuhistele. Liitekohtade tuule- ja veeaurupidavuse tagamiseks tuleb kasutada vastavaid teipe. ISOVERi tootevalikust sobivad selleks näiteks Vario®Bond ja Tyvek Window Tape.
 

Mille poolest erineb Vario Xtra tavalisest nn traditsioonilisest aurutõkkekilest?

ISOVER vastab:

Vario® Xtra on veeaurutõkkemembraan Isover Varior Xtra, millel on varieeruv ehk muutuv veeaurutakistus. See võimaldab kontrollida veeauru liikumist konstruktsioonis. Toote veeaurutakistus (Sd) on 0,3-25 m.
Aurutõkkekile on mittehingav, muutumatu ja väga kõrge veeaurutakistusega (Sd üle 50 m). Aurutõkked on näiteks polüetüleenkiled, bituumenrullmaterjalid jms. Soovid ise testida ja veenduda, kuidas töötab Vario muutuv veeaurutakistus ja tavaline veeaurutõke, telli endale ISOVERi kodune testikomplekt. https://www.isover.ee/telli-varior-testumbrik
 

Mida annab muutuv veeaurutakistus (Sd arv) konstruktsioonile?

ISOVER vastab:

Muutuva Sd-ga membraan muudab oma veeauru läbilaskvust vastavalt õhuniiskusele membraani ümbritsevas keskkonnas. Suurema õhuniiskuse korral membraan avaneb ja veeaur pääseb sellest läbi, väiksema niiskuse korral on membraan lukus ja toimib niiskustõkkena. 
Sellist omadust on vaja eelkõige olukorras, kus piirdesse on sattunud niiskus, mis seal olema ei peaks. Membraan võimaldab konstruktsioonil ennast ise kuivatada ja seeläbi väldime võimalikke niiskuskahjustusi.
 

Kuidas muutuv veeaurutakistus töötab?

ISOVER vastab:

Muutuva Sd-ga membraan muudab oma veeauru läbilaskvust vastavalt õhuniiskusele membraani ümbritsevas keskkonnas. Suurema õhuniiskuse korral membraan avaneb ja veeaur pääseb sellest läbi, väiksema niiskuse korral on membraan lukus ja toimib niiskustõkkena.
Sd väärtuste vahemikuga määratakse, millist niiskuse sisaldust õhus ta talub enne kui membraan avaneb. Tavapäraste eluruumide puhul toimib vahemik Sd 0,3-25 m täiesti piisavalt. Kõrgendatud niiskuskoormusega ruumide puhul (dušširuumid, ujulad jne) tuleb kasutada niiskuskindlamaid lahendusi. Muutuva veeaurutakistuse katse saad ka ise teha - telli endale posti teel ISOVERi kodune testikomplekt

Kas ISOVER testib õhulekkeid ja mis see maksab?

ISOVER vastab:

ISOVER pakub oma klientidele, kes on paigaldanud Vario® auru- ja õhutõkkesüsteemi, võimalike ebatiheduste tuvastamist Isov`AIR rõhutestiaparaadiga

Isov’AIR test on mõeldud õhutiheduse hindamiseks eluruumides, mille pindala on alla 420 m², järgmistel juhtudel:

 • soojustatud ja õhutiheda katusega ning vee- ja tuulekindla konstruktsiooniga hoone vastuvõtmisel
 • ehitusprotsessi ajal, et parandada hoone soojapidavust enne välisvoodri paigaldamist
 • õhutiheduse hindamisel enne ametlikke tulemusi

Testimise hinnad on järgmised:
Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem – hind 250 € + km.
Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad – hind 125 € + km.
Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad + ISOVER tuuletõkkeplaadid – hind 0 €  

Isov`AIR test ei asenda BlowerDoor testi!
 

Mis on vajalikud eeltööd enne õhulekete tuvastamist? (vastuses ajaraam päevades koos seletusega kuidas käib protsess)

ISOVER vastab:

Õhulekete tuvastamist saab teha ehitusjärgus hoonetele suurusega kuni 420 m² kus maja karp on kinni, avatäited on ees, aurutihedad kihid on paigaldatud ja kõik liitekohad on tihendatud kuid siseviimistlusega ei ole veel alustatud.
Sellistel tingimustel kasutame IsovAir seadet, mis tagab mõõdetavasse ruumi üle- või alarõhu kuni 50 Pa. Kasutades suitsugeneraatorit ja termokaamerat tuvastame piiretest õhu lekkekohad ja võimalusel ka parandame need.

Vajalikud eeltööd:

 • sulgeda kõik uksed , aknad jms välispiirdes olevad avatäited;
 • ventilatsiooniavade, korstnaavade, veeäravooluavade jms välispiirde läbiviikude tihendamine (kasutada täispuhutavaid palle, aurutõkkekilet, teipe jne); 
 • veenduda, et tuul ei oleks õues suurem kui 6 m/s;
 • IsovAir seade paigaldatakse välisukse avasse ja seadistatakse testi läbiviimiseks;
 • tekitatakse ala- või ülerõhk kuni 50 Pa; 
 • kontrollitakse erinevate konstruktsiooniosade liitekohtade õhutihedust ja vajadusel parandatakse lekked;
 • test on mõeldud eeltööks BlowerDoor testile ja/või iseseisvaks korraliku õhutiheduse taseme saavutamiseks

Kas ülemise korruse (pööningu) soojustamisel peab kasutama veeaurutõket?

ISOVER vastab:

Vastus on jah, peab kasutama veeaurutõket.


Veeaurutõkke kihi ülesanne on takistada niiskuse liikumist soojemast ruumist külmemasse ruumi, et hoida ära niiskuse kondenseerumine (vee tekkimine) külmematel pindadel ning hoida kogu  konstruktsiooni kestvust.  

Soovitame kasutada Vario Xtra veeauru- ja õhutõkkemembraani antud juhtudel. Membraankihi paigaldamisel tuleb jälgida, et veeaurutõkke kõik omavahelised liitekohad saaks tihendatud-teibitud Vario Xtra-ga ja kokku liidetud ülejäänud hoone aurutõkke kihiga. Võimalusel vältida läbiviikude tegemist aurutõkkekihist. Juhul kui see on vajalik saab kasutada vastavaid Vario läbiviike, mis tuleb samuti teipida Vario Xtra külge.

Paigaldamisel puitkarkassikülge klammerdatakse aurutõkkemembraan puidu peale. Metallkonstruktsiooni korral saab kasutada Vario DoubelTwin kahepoolset teipi ja Vario DF tihendusmassi.
Peale veeaurutõkkekihi montaaži peab veenduma, et kõik liited ja läbiviigud on tihendatud ja aurutõkkekiht ise terve. Alles seejärel võib alustada soojustuse paigaldamisega pööningule.
 

Kas tohib kinnitada Vario Xtra veeaurutõkke membraani otse korstna külge?

ISOVER vastab:

Kui on kaasaegsed soojusisolatsiooniga korstnad, siis tohib küll. Oluline on tihendada korstna ja aurutõkke liitekoht Isover Vario DF liimassiga, mis talub temp. kuni 100 ºC ja täiendava tihendamiskindluse saamiseks Vario Multitape SL teibiga.
Telliskorstna puhul tuleb korstna ümber paigaldada alumiiniumfooliumist „krae”, seejärel ühendatakse Vario Multitape SL teibiga aurutõke. „Krae” ja korstnavaheline ühendus tihendada Isover Vario DF kleepmastiksiga.
 

Miks on oluline, et aurutõkkekiht oleks täiesti tihe? Mis ohud kaasnevad ebatiheda aurutõkkega?

ISOVER vastab:

Halva õhutihedusega piirdekonstruktsiooniga kaasnevad järgmised ohud:

 1. Niiskuskahjustused – kuna läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada konstruktsioonis tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi.
 2. Eluruumi ebamugavus – kuna elektriharukarpide, akende ja taldmike juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ja külma kiirgamist välisseintest. Eriti on seda tunda tuulise ilmaga.
 3. Kehv küttemajandus – kuna hoone kasutab rohkem energiat. Ebatihe konstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutuse süsteemi kehvema kasuteguri kaudu.
 4. Kehv siseõhu kvaliteet - õhu vahetumine mõnedes ruumides kiire ja mõnedes aeglane.
 5. Välisõhus leiduvate osakeste (tolm ja muu) ja gaaside (nt. radooni) levimine otse ruumi siseõhku.

Kas membraani Vario Xtra sobib kasutamiseks igal pool?

ISOVER vastab:
Vario Xtra aurutõkkekilet on keelatud kasutamiseks märgades ruumides: vannitubades, saunades, ujulates, külmhoonetes ja niiskustõkkena otse maapinnal.