3 minutes min

Klaasvilla tootmises energiaallikana biogaas

Biogaas Isover tootmises

2010. aastal võttis Saint-Gobain Finland Oy Forssa klaasvillatehas energiaallikana kasutusele biogaasi, olles esimene omataoline klaasvillatehas maailmas. Asendades veeldatud naftagaasi LPG taastuva biogaasiga vähendas tehas süsinikdioksiidi heitkoguseid ligi 20 000 tonni võrra.

 

Saint-Gobain kontserni kuuluv maailma juhtiv soojusisolatsioonitoodete valmistaja, ISOVER, tegi 2010. aastal olulised sammud jätkusuutliku arengu edendamisel, kus asendades fossiilkütused taastuvenergiaga - biogaasiga. Kasutatud biogaasi kogus vastab umbes 300 ühepereelamu energiatarbimisele, olles samas üks kolmandik kogu klaasvillatehase energiavajadusest.

Biogaas suunatakse ISOVER tehasesse spetsiaalse toru kaudu otse Envor Group Oy biogaasitehasest Forssas, mis toodab aastas rohkem kui neli miljonit kuupmeetrit biogaasi. Biogaas koosneb keskmiselt 60–70% metaanist (st maagaas) ja 30–40% süsinikdioksiidist.

Me ei otsi ainult kiiret kokkuhoidu ja süsinikdioksiidi koguse vähendamist, vaid klaasvilla tootmisprotsess vajab stabiilseid toormaterjale ja katkematut tarneahelat.
Ma näen, et võtmeks on olnud tõeline ja pikaajaline koostöö meie partneritega, kes on olnud edukad nii ringlussevõetud klaasi, kui ka biogaasi tarnimisel

kommenteerib Olli Saarenko, Saint-Gobain Finland OY Forssa tehasejuht.
 
Lisaks Saint-Gobain Finland Oy-le ja Envor Group Oy-le hõlmab tööstuslik sümbioos ka toiduainetööstust HKScan Corporation, mis toodab biogaasi Forssa lihatöötlemisettevõtte jäätmetest.

Biogaasi kasutamine on vähem kui 10 aasta jooksul vähendanud ISOVER klaasvillatehase CO² heitkoguseid poole võrra.

Tööstusliku sümbioosi näidismudel

Koostöö Saint-Gobain Finland Oy, Envor Group Oy ja HKScan Corporationi vahel on võetud tööstusliku sümbioosi näidismudeliks SYMBI projektis, mis on osa Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatud Interreg Europe programmist. SYMBI projekt edendab tööstuslikku sümbioosi ja ringmajandust piirkondliku arengu ja kogemuste vahetamise kaudu. Projekti üldeesmärk on tugevdada piirkondade suutlikkust luua jätkusuutlik majandus ning vähendada keskkonnamõjusid - keskkonnaprobleeme ja kliimamuutusi. SYMBI projekti rakendatakse seitsmes riigis: Hispaanias, Poolas, Itaalias, Sloveenias, Kreekas, Ungaris ja Soomes. Soome partnerid on Hämeen Liitto (https://www.hameenliitto.fi/fi) ja Hämeen Rakenduskõrgkool (https://www.hamk.fi/).

Ringmajandus on Forssas tavapärane

Forssas nähti juba 1990-ndatel aastatel potentsiaali ringkasutuseks ja jäätmekäitluseks ELi vastavate määruste kehtestamisega, mille tulemuseks on nii avaliku kui ka erasektori ettevõtluse areng vastavas sektoris. Tugev biomajanduslik klaster on kaasanud ka taastuvad energiaallikad.
Teraviljakasvatusalade keskel asuvat Forssa piirkonda võib tänu oma tööstuslikule sümbioosile pidada ringmajanduse mudeliks.

Osa põldudel toodetud teraviljast saadetakse DuPont Jokioineni tehasele, kus teraviljast eraldatakse ensüümid tooraineks oma toodetele.  Seejärel jätkab teravili teekonda lähedalasuvasse ST1 bioetanooli tehasesse etanooli tootmiseks. Protsessis vajaminevat energiat saadakse põletades puiduhaket ja teravilja kestasid. Valmistatud etanool segatakse transpordikütustega ja protsessi kõrvalproduktina saadud valk läheb söödaks piirkonna seakasvatusettevõtetele, mis toodavad HKScanile liha. HKScani lihatöötlemisettevõttest pärinevad jäätmed tarnitakse Envor Group Oy-le, kes töötleb seda biogaasiks, mis seejärel tangitakse autodesse või kasutatakse protsessienergiana Saint-Gobaini klaasvillatehases. Saint-Gobain kasutab toorainena taaskasutatud klaasi, mida tarnivad Uusioaines Oy ja Envor nii kogumispunktidest kui ka kohalikust klaasitööstuselt Tambest Glass Solutions. Klaasvilla sideainena kasutatakse Envori biogaasiprotsessis regenereeritud ammooniumsulfaati.  Lisaks hõlmab Forssa ringmajanduse mudel suurt hulka muid protsesse ja tehnoloogiaalaseid teadmisi.
 
„Üleminek jätkusuutlikule ringmajanduse mudelile, mis kasutab taastuvenergiat ja kus toimub jäätmevoogude tõhus kasutamine, on tulevikus ettevõtte jaoks oluline konkurentsieelis“, ütles Soome Saint-Gobaini tegevjuht Olli Nikula.

SYMBI projekt