Aurutõkkekile ja soojustuse uuendamine

Loe edasi
Read less

Eelised

Välisseintes on väike- ja ridaelamute puhul kasutusel tuulduvad lahendused, seda eriti puitkarkassiga seinte korral. Tuulduvate konstruktsioonidega tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju.

Kirjeldus

Vana konstruktsioon

  1. Siseviimistlus
  2. Diagonaallaudis
  3. Õhutõkkepaber või muu materjal (aurutõke tuleb eemaldada)
  4. Karkass sammuga 600 mm

 


Konstruktsiooni uuendus

  1. ISOVER VARIO® Xtra aurutõkkekile (paigaldatakse vana 600 mm sammuga puitkarkassi välisküljele, ühenduskohad teibitakse)
  2. ISOVER PREMIUM 33 mineraalvill (vana 600 mm sammuga karkassi aurutõkke peale püstpostide vahele)
  3. Tuuletõkkeplaat või muu vana karkassi tugevdus
  4. ISOVER RKL FACADE (50, 75 või 100 mm koos vahedetailidega)
  5. Sõrestik sammuga 600 mm (tuulutusliistud)
  6. Välisvooder

Töö kirjeldus

Karkassi välisküljele paigaldatakse aurutõkkekile. Vana konstruktsiooni renoveerimise puhul võib olla õhutihedus juba algselt halvasti tagatud või siis on see aja jooksul halvemaks muutunud. Õhutihedus on aga konstruktsiooni toimivuse seisukohast väga tähtis.

Võtke maja vana välislaudis maha kuni hoone karkasskonstruktsiooni / diagonaallaudise / saepuruni ning eemaldage saepuru. Pärast seda kontrollige üle õhutõkkepaber. Vaadake, et konstruktsiooni juures ei oleks kasutatud õhu-/aurutõkkena liiga tihedat materjali, ning veenduge, et ISOVER VARIO® Xtra  aurutõkkekile saab paigaldada varasema õhutõkke peale. Kui õhutõkkeks on kasutatud õhutõkkepaberist tihedamat materjali, tuleb see enne välisküljelt paigaldatava aurutõkke paigaldamist eemaldada. Tihti on aknaalused konstruktsioonid saanud kahjustusi näiteks aknapleki halva paigalduse, õhulekete või saepuru vajumise tõttu. Sellised kahjustunud kohad tuleb parandada või välja vahetada. Pärast vana konstruktsiooni kontrollimist saab paigaldada seinakonstruktsioonile postid, jättes välja aurutõkkekile. Ühenduskohad tuleb kinni teipida.

Vana diagonaallaudist ei tasu üldjuhul eemaldada, sest see toimib enamasti maja karkassi tugevdava konstruktsioonilise osana. Diagonaallaudise eemaldamisel võib hoone stabiilsus kahjustada saada ja karkassi kandevõime väheneda, samuti võivad ilmneda konstruktsioonilised kahjustused. Diagonaallaudist ei tohi (pole vaja) eemaldada, vaid diagonaallaudise võimalikes õhupragudes tuleb tõkestada õhu liikumine. Diagonaallaudise võib siiski vajaduse korral vahetada plaatide abil tehtud tugevduse vastu (tuuletõkkeplaat vms.), sellisel juhul tuleb küsida nõu ehitusprojekteerijalt. Peale selle tuleks niisugune remont teha korraga ühele seinale, et seinu tugevdavaid konstruktsioone ei lammutataks samal ajal liiga palju.

Vahetage vana saepuru soojustuse ISOVER PREMIUM 33 vastu. Paigaldage tuuletõkkematerjal ISOVER RKL Facade. Lugege täpsemaid paigaldusjuhiseid.
Paigaldage välisvooder esitatud soovituste/juhiste järgi.