CLT välissein krohvitud lõppviimistlus, Thermoroc lahendus

ThermoRoc süsteemi üks peamisi eeliseid on tema mehaaniline tugevus ning tänu „rippuvatele“ kinnititele on tegemist nö liikuva süsteemiga, kus aluspinnas toimuvad liikumised ei põhjusta krohvipinnas lisapingeid ega pragusid.

Loe edasi
Read less

Eelised

ThermoRoc süsteemi üks peamisi eeliseid on tema mehaaniline tugevus ning tänu „rippuvatele“ kinnititele on tegemist nö liikuva süsteemiga, kus aluspinnas toimuvad liikumised ei põhjusta välimises krohvipinnas lisapingeid ega pragusid.

Kirjeldus

  1. CLT välissein (120 mm)
  2. Soojustusmaterjal, mineraalvill FS5+ või FS5 (vastavalt soovitavale U-arvule), pooljäik soojustusplaat (survetugevus ≥5 kPa)
  3. Mehaaniline kinnitus, spetsiaalne MERK kinnituskomplekt (polüamiidist nurk + soojustuse paksusele sobiva pikkusega riputi), kinniti võimaldab liikumist.
  4. Armeerimissegu (mineraalne) weber.stuck 313 (>uus toode webervetonit 414) fiiberkiududega armeeritud mineraalne nakke- ja täitekrohv koos metall-krohvivõrguga; *Testitud 50-le külmatsüklile!
  5. Metall krohvivõrk, webetherm 323
  6. Dekoratiivkrohvi krunt  weber.prim 403 kvartsliivaga universaalne dekoratiivkrohvi alune kruntvärv (toonitav!)
  7. Viimistluskrohvi variandid:

Mineraalsed dekoratiivkrohvid
weber.star 224 AquaBalance mineraalne struktuurkrohv, soovitatav katta fassaadivärviga, nt weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärviga; 
weber.vetonit 201 mineraalne pritskrohv, toonitav.


Polümeersed dekoratiivkrohvid
weber.pas 481 AquaBalance silikoonvaikkrohv; 
weber.pas 471 (polü-) siloksaankrohv.

Fassaadivärvid

weber.ton 411 AquaBalance silikoonvaikvärv, toonitav; 

weber.ton 414 ühtlustav silikaatvärv, toonitav; 

weber.ton 412 dispersioonvärv.

ThermoRoc süsteemi üks peamisi eeliseid on tema mehaaniline tugevus ning tänu „rippuvatele“ kinnititele on tegemist nö liikuva süsteemiga, kus aluspinnas toimuvad liikumised ei põhjusta välimises krohvipinnas lisapingeid ega pragusid.

ThermoRoc on unikaalne krohvisüsteem, kus soojustusmaterjalina kasutatakse pooljäika mineraalvilla FS5+, FS5, mida katab u. 20 - 30 mm paksune krohvikiht. Kogu süsteem kinnitub aluskonstruktsioonile spetsiaalsete MERK-riputitega.

ThermoRoc süsteemi viimistlemisel struktuurkrohvidega on soovitatav valida suuremateralisem toode, vähemalt 2,0 mm täiteteraga. Kuna ca 20 mm paksuse täitekrohvimise puhul on väga keeruline saavutada siledat pinda, aitab jämedateraline viimistluskrohv varjata aluspinna ebatasasusi.

Täpsemad tööjuhised toodud tööjuhises. 


Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

Soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Välissein
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U = 0,12‐0,14 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,14 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
U = 0,08 W/(m²·K)

Lõplikud valikud tuleb teha lähtudes hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest.

Dokumentatsioon

Vali kõik
Thermoroc joonised uuele hoonele
Thermoroc krohvisüsteem, U-arvud