Palkseina lisasoojustus

Lisasoojustus tuuletõkkeisolatsiooniga

Loe edasi
Read less

Eelised

Välisseintes on väike- ja ridaelamute puhul kasutusel tuulduvad lahendused, seda eriti puitkarkassiga seinte korral. Tuulduvate konstruktsioonidega tagatakse seina niiskustehniline toimivus, sest tuulutusvahe kaudu saab väljuda eralduv niiskus ja samas aitab see vältida välise niiskuskoormuse kahjulikku mõju.

Kirjeldus

Uus konstruktsioon

  • Välisvooder
  • Roovitis sammuga 600 mm (tuulutusliistud)
  • Tuuletõkke- ja isolatsiooniplaat ISOVER RKL Facade
  • Soojustus ISOVER KH 20-30 mm

 

Vana konstruktsiooni renoveerimine

  • Aurutõke ISOVER VARIO® Duplex või Xtra
  • Siseviimistlusplaat

 

Töö kirjeldus

Lammutage vana välisviimistlus ja aluskonstruktsioonid kuni hoone palkseinani. See on soovituslik, sest sel viisil saate kontrollida, et konstruktsiooni juures ei ole kasutatud liiga tihedaid materjale ja vaadata, milline on vana palkseina seisukord. Vajaduse korral parandage vana palkkonstruktsioon.

Vajaduse korral lõigake ära / eemaldage palkmaja nurkade tappliidete palgiotsad. Enne otsatükkide eemaldamist kontrollige karkassi kandvust ja vajaduse korral laske ehitusprojekteerijal teha vastav toestamisprojekt. Nurgatapid toimivad enamasti karkassi toestavate elementidena.

Paigaldage seina alaossa või sokli ülaossa ISOVERi alusprofiil. Profiil kinnitatakse tagaservast kruvide või naeltüüblitega vähemalt igast teisest august all asuva konstruktsiooni külge. Teise võimalusena võib alusprofiili asemel samal moel kasutada ka puitliistu. Alusprofiili või puitliistu kasutamine lihtsustab paigaldustööd ja see aitab ka vältida näriliste pääsemist tuuletõkkekonstruktsiooni sisse.

Tihendage palkseina praod ja lõhed tootega ISOVER KL või KH. Paigaldage palkseina peale vajaduse korral õhuke ISOVER KH isolatsioonimatt (20 või 30 mm), mis ühtlustab seina ebatasasusi ja täidab palkide ühenduskohad. See aitab vältida õhu liikumist lisasoojustuse all ja saada lisasoojustusest parimat võimalikku kasu.

Alustage tuuletõkkeplaatide ISOVER RKL FACADE paigaldust. Paigaldage uus välisvooder.