Pinnasele toetuv põrand

Konstruktsiooni U-väärtus 0,16

Loe edasi
Read less

Eelised

Põranda kaudu on soojuskaod väiksemad kui näiteks pööninguvahelae kaudu, sest soojus püüab rõhuerinevuste ja suurema temperatuuride erinevuse tõttu väljuda seinte ja lae kaudu. Eluruumide hubasuse seisukohast on põranda soojustus ja õhutihedus siiski väga tähtsad. Kahjulike õhuvoolude vältimine läbi konstruktsiooni aitab lisaks energiatõhususele hoida kahjulikud gaasid (radoon) jms. hoonest väljaspool. Halb isolatsioon ja õhuvoolud võivad põhjustada ebamugavustunnet põranda jaheduse ja tuuletõmbuse tõttu.

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

  1. Viimistlus seletuskirja järgi
  2. Tasandusbetoon (vajaduse korral)
  3. Kohapeal valatud raudbetoonplaat ehitusprojekti järgi
  4. Soojustusplaat  XPS 250 SL
  5. Kapillaarset veetõusu tõkestav masinaga tihendatud kruus
  6. Filterkangas (vajaduse korral)
  7. Pinnas, kalle drenaaži suunas 1:100
  8. U-väärtus 0,16

Töö kirjeldus

Paigaldage soojustusplaat XPS 250 SL aluskruusakihi peale. Paigaldage sarrused ja vahetükid ning valage põrandaplaat. Betoonplaat peab saama enne järgnevate konstruktsioonide paigaldamist piisavalt kuivada. Paigaldage põrandalaudis ja kattematerjal ja/või tehke pinnaviimistlus.