Tuulduva põranda lisasoojustamine

Loe edasi
Read less

Eelised

Põranda kaudu on soojuskaod väiksemad kui näiteks pööninguvahelae kaudu, sest soojus püüab rõhuerinevuste ja suurema temperatuuride erinevuse tõttu väljuda seinte ja lae kaudu. Eluruumide hubasuse seisukohast on põranda soojustus ja õhutihedus siiski väga tähtsad. Kahjulike õhuvoolude vältimine läbi konstruktsiooni aitab lisaks energiatõhususele hoida kahjulikud gaasid (radoon) jms. hoonest väljaspool. Halb isolatsioon ja õhuvoolud võivad põhjustada ebamugavustunnet põranda jaheduse ja tuuletõmbuse tõttu.

Kirjeldus

Vana konstruktsiooni lisasoojustus

Uus konstruktsioon

 1. Viimistlus
 2. 2 × 15 mm Gyproc GL15 põrandakipsplaat, plaatide ühenduskohad kihtides ülekattega
 3. Hõre laudis vähemalt 22 × 100 mm, samm 300 mm
 4. Aurutõke ISOVER VARIO® Duplex või Xtra
 5. Lisakarkass 48 × 100 mm, samm 600 mm + ISOVER PREMIUM 33, 100 mm


Vana konstruktsioon

 1. Kandev konstruktsioon + vana soojustus
 2. Soojustus/tuuletõkkeplaat
 3. Soojustuse aluslaud
 4. Tuulduv põrandaalune ruum

 

Vana isolatsiooni eemaldamine, uue isolatsiooni paigaldus

Uus konstruktsioon

 1. Viimistlus
 2. 2 × 15 mm Gyproc GL15 põrandakipsplaat, plaatide ühenduskohad kihtides ülekattega
 3. Hõre laudis vähemalt 22 × 100 mm, samm 300 mm
 4. Aurutõke ISOVER VARIO® Xtra
 5. Lisakarkass 48 × 100 mm, samm 600 mm + ISOVER PREMIUM 33,100 mm
 6. Vana kandev puitkarkass sammuga 400 mm + uus soojustus ISOVER PREMIUM 33
 7. Tuuletõkkeplaadid ISOVER RKL FACADE, 50 mm


Vana konstruktsioon

 1. Soojustuse aluslaud
 2. Tuulduv põrandaalune ruum

Töö kirjeldus

Kontrollige põrandaaluse ruumi tuulutust ja vajaduse korral suurendage seda. Peale selle avage põrandakonstruktsioon, mis võimaldab kontrollida, ega konstruktsiooni juures ei ole kasutatud liiga tihedaid materjale, ja vaadata, milline on vana konstruktsiooni ja soojustusmaterjali seisukord.

Kui vanad isolatsioonimaterjalid on halvas seisukorras või paigaldatud hooletult, tuleks need asendada materjaliga ISOVER PREMIUM 33. Vana soojustusmaterjali isoleerivusvõime võib olla oluliselt halvem kui materjalil ISOVER PREMIUM 33. Lisaks võib soojustus olla hooletult paigaldatud. Enne soojustuse paigaldamist tuleks parandada ka kandev konstruktsioon, kui selle juures avastatakse puudusi.

Tuuletõkkeks paigaldatakse tuulduva alusruumi vastu tuuletõke ISOVER RKL-31, millega tagatakse konstruktsiooni õhutihedus välisküljelt. Kui tuuletõkkeks kasutatakse tuuletõkkevilla ISOVER RKL FACADE, võib ühenduskohad tihedaks teipida ISOVER Facade Tape'ga. Tuuletõkkeplaatidel on pikkadel külgedel punnsooned ning need paigaldatakse kaetud pool väljapoole (tuulduva vaheruumi suunas).

Lisasoojustus ja uus karkass paigaldatakse kandva konstruktsiooni peale risti. Sellega püütakse minimeerida külmasildade teket. Karkassivahe täidetakse mineraalvillast soojustusmaterjaliga ISOVER PREMIUM 33, mis peab täitma kogu karkassivahelise vaba õhuruumi.

Aurutõke paigaldatakse karkassi peale võimalikult tihedalt ja kinnitatakse klambrite abil. ISOVER VARIO® Xtra aurutõkkekile paigaldatakse ühenduskohtades ülekattega kümme sentimeetrit (10 cm) ja teibitakse tihendusteibiga VARIO® MultiTape SL. Servade tihedus tagatakse tihendusmastiksiga ISOVER VARIO® DF. See tagab sissepoole õhutiheduse ja takistab niiskuse/veeauru pääsu konstruktsiooni.

Hõre laudis paigaldatakse aurutõkke peale lisakarkassiga risti. Laudis peab olema vähemalt materjalist 22 × 100 mm ja sammuga 300 mm, et kipsplaadid saaks paigaldada kandvale ja tugevale aluspinnale. Kaks kihti põrandakipsplaate Gyproc GL 15 paigaldatakse üksteise peale, eri kihtide ühenduskohad ei või üksteisega kattuda.

Seejärel paigaldatakse kipsplaadi peale põrandakattematerjal tootja juhiste järgi. Tuulduva põranda lisasoojustus ongi valmis.