Vahelae soojustamine altpoolt

Soojustamine lõppviimistletud plaadiga, heliisolatsiooni parandmine.
Sõidukite parklad, garaazid, laod, keldrid.

Loe edasi
Read less

Eelised

Vahelagesid võib ehitada puitkonstruktsiooniga või õõnespaneelide abil. Vahelae isoleerimine mõjutab ka heliisolatsiooni.

Kirjeldus

Tooted lahenduses:

  1. Olemasolev vahelae konstruktsioon, õõnespaneel, paneel.
  2. Lõppviimistletud halli pinnakattega ISOVER Garage, ühekihilisena paksused 50, 100,175 mm

Vajadusel kasutatakse Garage all lisasoojustusena vastavas paksuses toodet ISOVER OL-E-35.

Tuvuge allpool erinevate lahenduste U-arvudega.
 

Uut hoonet kavandades tasub eelkõige mõelda hoone pikale kasutusajale ning kaaluda energiatõhusamaid lahendusi, kui senini on harjutud ja siiani lähtekohaks on olnud. Aastast 2020 on ehitada lubatud vaid liginullenergiahooneid (nZEB) ning see tähendab sammu edasi energitõhususes nii piiretele kui ka tehnosüsteemidele.

 

Uusehituse puhul soovituslikud lähtekohad välispiirete soojusläbivusel:

  Katuslagi,
välisõhu korral
Katuslagi,
sooja ja poolsooja ruumi korral

(kelder, garaaz) 
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, VÄIKEMAJAD U =  0,07‐0,01 W/(m²·K) U =  0,14 W/(m²·K)
LIGINULLENERGIA ELUHOONED, RIDA‐ JA KORTERELAMUD U = 0,10 W/(m²·K) U =  0,14 W/(m²·K)
PLUSSENERGIAHOONE
(parima võimaliku energiatõhususega maja)
 U = 0,06 W/(m²·K)  U = 0,12 W/(m²·K)

Lõplikud valikud tuleb teha lähtudes hoone kompaktsusest ning kütte- ja ventilatsioonilahendustest.