Uusehitus, tuulduv seinakonstruktsioon, passiivehitamine