2 minutes min

LEED-punktid

Kasutades isolatsioonimaterjalidena ISOVER mineraalvillasid, saab sellega tõsta hoone kohalike ehitusmaterjalide sisaldust ning sellega paraneb võimalus saada rohkem LEED punkte.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on hinnatud projekteerimise, ehitamise ning hoone vastutustundliku kasutamise keskkonnamõjude hindamise tööriist.

Sertifitseerimine põhineb sõltumatul kolmanda osapoole hinnangul ja klassifikatsioon on jagatud nelja tasemesse:

  • sertifitseeritud
  • hõbe tase
  • kuld tase
  • plaatinatase.

LEED projekid on käimas enam kui 150 riigis, sealhulgas USA, Kanada, Mehhiko, India, Rootsi, Eesti ja Soome. Sertifikaadi väljastab U.S. Green Building Council.

Kasutades ISOVER klaasvilla tooteid saab hoone LEED hinnangut parandada

Kasutades ISOVER klaasvilla tooteid saab hoone LEED hinnangut parandada järgmistes valdkondades:

Materjalid ja vahendid/ressursid, 4 osa: taaskasutatud materjalid (1-2 punkti)

Taaskasutatatud materjali sisaldus

Punktid

10 %

1

20 %

2

Taaskasutatud klaasi osatähtsus ISOVER klaasvillas on keskmiselt 80%. Selline taaskasutatud klaasi hulk vastab LEED suunistes nõudele (postconsumer recycled content)  ja see arvutatakse vastavalt standardi ISO 14021 suunistele. Taaskasutatud klaasi hulk on arvutatud toote kaalust ning arvutustes on kasutatud 2011. aasta tooraine ja toodete andmeid.

 

Materjalid ja vahendid/ressursid, 5 osa: Regionaalsed/kohalikud materjalid (1-2 punkti)

 Regionaalse/kohaliku materjali osatähtsus

Punktid

10 %

1

20 %

2

ISOVER klaasvilla toodetakse Saint-Gobain Finland Oy / ISOVER tehastes Soomes Hyvinkääl ja Forssas. Enam kui 80% ISOVER klaasvilla valmistamisel kasutatud toorainest on Soome päritoluga.

LEED juhendis klassifitseeritakse materjal või selle osa nn “kohalikuks“, kui seda kasutatakse valmistamiskohast kuni 800 km kaugusel. Kohaliku materjali osatähtsus on arvutatud toote kaalust ning arvutustes on kasutatud 2011 aasta tooraine ja toodete andmeid.