3 minutes min

Maja "BLOK" tutvustus

ISOVER villa

Järgnevalt esitatakse ehitusobjekti tutvustus nii, nagu see arhitektuurikonkursi käigus kohtunikele saadeti. 

Arhitektid

Olli Metso, arhitektuuri üliõpilane

Tiina Antinoja, arhitekt, Soome Arhitektide Liit (SAFA)

Eesmärk oli luua hoone, mis on ruumiliselt huvitav, keskkonda arvestav, elamiseks hea ja vastavalt vajadustele mugandatav kodu perele ning mille saaks ehitada nullenergia põhimõtete kohaselt.

Arhitektuuriline iseloomustus

Hoone arhitektuur ja ökoloogilisus on omavahel seotud. Eesmärk oli luua hoone, mis on ruumilises mõttes avatud ning milles on erinevaid ruume ja nende ühendusi. Ökoloogilisuse seisukohast oli otstarbekas muuta hoone soe mass kompaktseks. Arhitektuuriliseks põhiideeks oli paigutada elamiseks vajalikud ruumid plokkidesse ja laduda plokid nihutatult üksteise peale. Plokkide vahele jääv ruum on liikumiseks ja elamiseks. Jaotus suletud plokkide ja avatuks jäävate ruumide vahel on selge. Hoone on oma üldilmelt kivimajale iseloomulikult massiivne ja konkreetne. See arvestab krundi kaunidust ja loob sellele läbikulgetavust. Krundile tullakse sisenemisõue kaudu. Sisenemisõuest on ühendus hooldusõue, aia ja hoone endaga. Välisukselt näeb läbi maja terrassile ja puhkeõuele. Maja südamest avaneb vaade neljas suunas. Terrass on visuaalselt ja funktsionaalselt elutoa jätkuks. Alumine korrus on mõeldud koosolemiseks. Ülemine korrus on lihtsam ja suletum. Ülemise korruse eesruum on ühendatud esimese korrusega. Trepi aknast avaneb kena vaade lähiümbruse teele. Materjalid toetavad plokkide ideed. Kivimaterjalist krohvitud fassaad jätkub ka sees. Plokkide sisepinnad ning põrandad ja ripplaed on kontrastina kõvadele kiviseintele soojast puidust. Õueala materjalid ja vormid muutuvad tänavalt õue poole liikudes etapiviisiliselt tehislikust ja kivisest orgaanilisemaks ja looduslikumaks.

Ehitamine

Hoone on projekteeritud koha peal ehitatavaks. Konstruktsioonilised lahendused on lihtsad. Hoone elegantsus tekib ruumide, pinnamaterjalide ja arhitektuuriliste detailide sünteesina. Hoonet saab hiljem laiendada ülakorrusel näiteks rõdule või vahelae ava kohale. Garaaži lahendus võimaldab rajada koju eraldi tööruumi. Õuealale on eraldatud koht ka võimalikule kõrvalhoonele või kasvuhoonele. Põhimõtteliselt võimaldaks hoone põhiidee – nihkega laotud plokid – ehitamist ka ruumielementidest.

Ökoloogilisus

Hoone ökoloogilisus on high- ja low-tech lahenduste kombinatsioon. Ökoloogilisusele loob aluse hoone köetava massi kompaktsus. Hoone küttesüsteem koosneb maaküttest ja suurest akumuleerivast küttekoldest. Küttekolle asub lõunapoolsete akende läheduses vahelae ava juures. Kütmisel levib soojus ühtlaselt mõlemale korrusele. Akende juures akumuleerib küttekolle endasse ka väljast kiirguvat soojust. Suur akumuleeriv mass ühtlustab temperatuuride kõikumist. Hoone üleliigne kuumenemine suvisel ajal on takistatud konstruktsiooniliste tõketega. Lõunakülje suuri aknaid varjutab kõrvalhoone, teistel akendel on avatavad luugid. Avatuna moodustavad need aknale varjava sirmi ja suletuna katavad aknad täielikult. Aknad on nelja klaasiga ja neil on katkestusega lengid. Klaaside vahele saab paigutada riiuleid taimede ja kaunistuste jaoks. Näiteks köögis saab sellisel moel kasvatada maitsetaimi. Hoone toodab elektrit katusel paiknevate päikesepaneelide abil. Katusele sadav vesi kogutakse kokku ning seda kasutatakse näiteks peenarde ja marjapõõsaste kastmiseks. Suurem osa krundi sademeveest juhitakse õueküljel asuvale imbalale. Kogu krunt on kasutuses. Lisaks hooldus- ja puhkeõuele on krundil ka peenramaa ja aed, kus kasvab näiteks õunapuid ja marjapõõsaid.

Maja tehnilised andmed

1.KORRUS

 • üldpõrandapind: 86,5 m²
 • korruste kogupind: 106,5 m²
 • hoonestusõiguslik korruste kogupind: 95,0 m²


2.KORRUS

 • üldpõrandapind: 65,5 m²
 • korruste kogupind: 88,0 m²
 • hoonestusõiguslik korruste kogupind: 75,0 m²

KOKKU

 • üldpõrandapind: 152 m²
 • korruste kogupind: 195 m²
 • hoonestusõiguslik korruste kogupind: 170 m²
 • Ruumala: 630 m³
 • Köetav ruumala: 844 m³
 • Välispiirde pindala: 569 m²
 • Välispiirde pindala suhe ruumalaga: 0,67

Joonised ja plaanid

Asendiplaan villa ISOVER
ISOVER villa
Korruseplaanid
Lõige
Idee - argumendid