Tuuletõkketoodetel, mida saab teipida (RKL FACADE, RKL FACADE EJ), tuleb kõik plaatide omavahelised liitekohad korrektselt teipida FacadeTape tootega (nurgad soovitavalt 90 mm laiuse teibiga ja plaatide liitekohad 60 mm laiuse teibiga). Plaatide omavaheliste ühenduskohtade teipime tuleb teostada samal päeval, kui toimub plaatide paigaldamine. Seeläbi välditakse võimalikku niiskuse tungimist plaatide vahele ja pakist võetud plaatide pinnakate on kuiv/puhas, mis tagab parema nakkuvuse teibile ning võimalust, et tugev tuul ei hakka spetisaalkatet lahti rebima. Nendel toodetel, mida ei saa teipida (VKL-13, RKL 31, SKL-M), peab plaatide omavahelised liitekohad korrektselt tihendama ehitusliku ilmastikukindla neutraalsilikooniga nt. Makroflex AA või Makroflex FT101 liimsilikooniga. Tuuletõkkeplaatide liitekohad muude konstruktsiooni osadega tuleb samuti tihendada ehitusliku neutraalsilikooniga. See tagab elastse ja ilmastikukindla ühenduse.
Tagasi küsimuste nimekirja