3 minutes min

Niiskustõke

Niiskuse tõrjumine on hoonete õhutiheduse parandamise põhialus. Niiskust vabaneb pidevalt hoonetes viibivate inimeste, loomade ja taimede kaudu ning muust inimtegevusest, nagu söögivalmistamine, pesemine jne. Aasta külmadel kuudel, kui sisetemperatuur on kõrgem kui välistemperatuur, võib niiskus hakata koos sooja õhuga läbi hoone ühenduskohtade ja pragude välja liikuma. Samas koguneb niiskus maja konstruktsioonidesse. Niiskuse kontrollimatu liikumine läbi konstruktsioonide on võrdselt kahjulik nii massiivsetele kui ka kergkonstruktsioonidele. Seda saab vältida õhutiheda kattekonstruktsiooni abil.

Niiskustõke – vältimatu kõigis hoonetes

Massiivse seinakonstruktsiooni puhul moodustavad õhutiheda kihi välimine soojusisolatsioonikiht, siseseinte tasandatud pinnad ning uksed ja aknad.

Renoveerimisel ja sisesoojustuse paigaldamisel peab õhutihe kiht olema konstruktsiooni soojal sisepoolel, sest muidu soojustus niiskub ja kahjustub. ISOVER VARIO® tooted vastavad kõigile tähtsamatele nõuetele ja aitavad tagada hoone pika kasutusea.

Kerg- ja puitkonstruktsioonide juures on oluline tagada, et hoone välispinnad oleks tuulekindlad ja sisepinnad õhutihedad. Täieliku tuulekindluse tagamiseks soovitame ISOVERi plaate RKL Facade, milles on ühendatud nii tuuletõke kui ka soojustus. Sisepindade õhutiheduse tagamiseks kasutage VARIO® KM Duplex UV membraani koos teipide ja muude tihendustoodetega.

Veeauru difusioon läbi ehitusmaterjali u 1 g/päev/m². Ka väga väikesest ebatihedusest aurutõkkes võib konstruktsiooni sattuda niiskust kuni 360 g/päev/m².

Polüfunktsionaalne aurutõkkekile VARIO® KM Duplex UV on ainulaadsete omadustega. See tagab suurepärase õhutiheduse ning kaitseb samas tõhusalt ka niiskuse eest. VARIO® KM Duplex UV on kvaliteetne intelligentne toode, mis kohaneb automaatselt ilmastikuolude muutustega. Toode ei paranda ainult elamismugavust, vaid ka kaitseb konstruktsioone niiskuskahjustuste eest. 

VARIO® KM Duplex UV on väga vastupidav materjal, mille praktilised joontähised lihtsustavad ka paigaldamist. Rohkem kui 15-aastane kasutuskogemus on tõestanud VARIO® toodete kõrget kvaliteeti. Tänapäeval kaitsevad VARIO® tootesarja tooted lugematul hulgal hooneid üle kogu maailma. Koos sobivate teipide ja tihendusmaterjalidega tagavad nad hoonete pikaajalise kaitse.

Kui niiske on õhk?

Õhu suhteline niiskus tähendab õhus sisalduva veeauru suhet küllastatud olekus (RH 100%) olevas õhus sisalduva veeaurukogusega. Mida soojem on õhk, seda rohkem võib ta küllastatud olekus veeauru sisaldada. Näiteks 20 °C siseõhk võib sisaldada niiskust umbes 17 g/m³. Kui siseõhu suhteline niiskus on 50%, on selles niiskust ligikaudu 8,5 g/m³. See tähendab, et ruumis pindalaga 10 m² ja kõrgusega 2,5 m sisaldub niiskust 210 g.

Kui õhu temperatuur on –10 °C, saab selles sisalduda niiskust vaid 2 g/m³. Kui soe ja niiskust sisaldav siseõhk satub külmadesse konstruktsioonidesse, siis üleliigne niiskus kondenseerub neis (eespool toodud näites 8,5 g/m³ – 2 g/m³ = 6,5 g/m³).

Nõuded õhutihedatele materjalidele

Tavapäraselt konstruktsioonides kasutatavad materjalid, nt kiled, aurutõkkepaberid ja tasandusmaterjalid, peavad olema õhutihedad. Kõik sellised materjalid peavad olema omavahel sobivad ja valida tuleb neid nii, et nad koos hästi toimiks. Eriti oluline on see laes kasutatavate kilede ja teipide puhul. Olulised omadused on UV-kiirguse ja niiskuse talumise võime, aga ka rebenemiskindlus. Kuna külmades piirkondades (nt Soomes) paigutatakse õhutihe kiht konstruktsiooni soojale sisepoolele, peavad kasutatavad materjalid vältima niiskuse kandumist konstruktsioonidesse.

Väike põhjus – suur mõju

Talvisel ajal võib ka väikestest ebatihedatest kohtadest voolata konstruktsioonidesse vägagi suur hulk niiskust. VARIO® toodete õige ja hoolikas paigaldus võimaldab vältida võimalike kahjustuste teket.