Nullenergiamaja Villa ISOVER

Nullenergiamaja Villa ISOVER

Nullenergiamaja Villa ISOVER sai loodud ISOVERi korraldatud arhitektuurikonkurssi tulemusena ja valmis Hyvinkää Elamumessi raames 2013. aastal. 

Ehitusaeg oli 2012.a.  maist kuni 2013.a. maini. Tegemist on Netonullenergiahoonega, kus on võrdsed aastane tarbitud ning toodetud energiahulk. Netonullenergiahoonesse võidakse hankida tarnitud energiat, kui see kompenseeritakse eksporditud energiaga, mida hoone ise toodab. 

Neilt lehekülgedelt leiate hoone tutvustuse arhitekti silme läbi.