2 minutes min

Õhumüra isolatsiooninõuded

Heliisolatsioon

Mõõtmistulemuste võrdlemise lihtsustamiseks on määratletud õhumüra isolatsiooni indeks Rw, mille abil saab konstruktsioonid ühe näitaja alusel paremusjärjekorda seada. Õhumüra isolatsiooni indeks Rw on määratletud standardis ISO 717.

Rw (dB) on kahe toa või muu ruumi vahelist õhumüra isolatsiooni kajastav näitaja, kui tegemist on isoleeriva konstruktsiooni mõõtmisega laboratooriumis.

R'w (dB) on kahe toa või muu ruumi vahelist õhumüra isolatsiooni kajastav näitaja, kui tegemist on mõõtmisega hoones.

Õhumüra isolatsioonimäär ja mõõtmisviis

Konstruktsioonide heliisolatsiooni mõõdetakse laboratooriumis, kus kahe teineteisest lahus asuva ruumi vahel on ava, kuhu paigutatakse uuritav konstruktsioon. Heli pääseb ühest ruumist teise ainult läbi sellesse avasse tehtud konstruktsiooni. Ühte ruumi lastakse kõlari kaudu tugevat kohinheli (selgituseks: valge või roosa müra) ja mõõdetakse helirõhku (L1) selles ruumis (saateruum). Seejärel mõõdetakse helirõhku (L2) teisel pool konstruktsiooni (vastuvõturuumis). Konstruktsiooni helitakistus saadakse valemi abil:

R = L1-L2 + 10*logl0 (S/A)

R - helitakistus
L1 - helirõhk saateruumis
L2 - helirõhk vastuvõturuumis
S - konstruktsiooni ala, 
A - vastuvõturuumi helineeldumispind (määratakse järelkõlakestvuse põhjal)

Õhumüra isolatsioonivõime on kõigi konstruktsioonide puhul sagedusest sõltuv suurus. Konstruktsioonide heliisolatsioonivõime mõõtmisel on hakatud kasutama sagedusala 100-3150 Hz. Mõõtmised tehakse 1/3 oktaavribade kaupa ja mõõdetavaid ribasid on 16. Mõõtmistulemuste võrdlemise lihtsustamiseks on määratletud õhumüra isolatsiooni indeks Rw, mille abil saab konstruktsioonid ühe näitaja alusel paremusjärjekorda seada. Õhumüra isolatsiooni indeks Rw on määratletud standardis ISO 717.

Mõõtmistulemused esitatakse tabeli ja graafikuna, kuhu vastavalt teatud reeglitele paigutatakse võrdlusgraafik ja õhumüra isolatsiooni indeksi suuruseks loetakse võrdlusgraafiku arvuline väärtus sagedusel 500 Hz. Märge Rw tähistab laboratooriumis mõõdetud õhumüra isolatsiooni indeksit, mida ehitistes mitte kunagi ei saada.

Heli kaudse leviku tõttu on hoone õhumüra isolatsiooni indeks R'w alati väiksem kui laboratooriumis saadud tulemus. Tavaliselt on hoones saadud õhumüra isolatsiooni indeksid 3-10 dB võrra halvemad kui laboratooriumis (mõnikord koguni üle 25 dB).

Õhumüra isolatsiooninõuded (R')

Kõige väiksemad lubatud õhumüra isolatsiooni indeksi R'w väärtused (Soome ehitusmääruste kogumik osa C1) eluruumide ja neid ümbritsevate ruumide vahel on tavaliselt 55dB ning eluruume ja teisi ruume teenindava väljapääsu (koridor, trepikoda) vahel, kui seinas on uks, 39 dB. Siiski ei tähenda nõuete täitmine seda, et kõrvalkorterist pole midagi kuulda.