2 minutes min

Õhutiheduse mõõtmine

Õhutihe ehitamine

Õhutihedus omab suurt tähtsust hoonete soojapidavuse ja hea sisekliima saavutamisel. Samuti mõjutab see otseselt nii kütte- kui jahutuskulusid. Lisaks on õhutihedusega seotud piirde pindade alajahtumine, tuuletõmbus, niiskusprobleemid, ventilatsiooni toimivus, müra, tuleohutus jne. Kontrollimatute õhulekete likvideerimine säästab ca 20% küttekuludelt!

Õhutiheduse seisukohalt on kriitilised eelkõige kohad, kus ühtne õhu- ja aurutõke on katkenud või liitub teiste tarinditega. Üheks selliseks on vahelae ja välisseina liitekoht. Tavalahendus, kus õhu- ja aurutõke vahelae juures katkeb või on viidud teatud ulatuses vahelaele, vähendab oluliselt hoone õhutihedust. Välisseina ja vahelae liitekoht vajab põhjalikumat lähenemist.
 

Õhutiheduse nõuded

Õhulekkearv n50 väljendab õhutihedust numbrites ja näitab, kui mitu korda antud hoone siseõhk ühes tunnis vahetub, kui rõhuerinevus on 50 Pa. Uutele ehitusmäärustele vastavates ventilatsiooniga majades on arvu n50 võrdlusväärtus 2,0 l/h (soovituslik 1,0 l/h) ja ISOVERi Multi-Comfort-majades alla 0,6 l/h. Täpse planeerimise, kvaliteetsete isolatsioonimaterjalide ja tööde hoolika teostamise abil on võimalik saavutada ka väiksemaid väärtusi.

Õhulekete tuvastamine suitsu abil

Tänapäeval õhutiheduse mõõtmiseks kasutatav survetesti meetod, kus õhulekked tuvastatakse suitsu abil, on energiatõhusate majade kvaliteedi kontrollimisel leidnud oma kindla koha. Praeguste kergkonstruktsiooniga majade, aga ka renoveeritavate objektide puhul tasub test teha ennesisekattekihi paigaldamist. See võimaldab võimalikke nõrku kohti kergemini parandada.

 

Massiivsete konstruktsioonide puhul, kui kasutatakse telliseid või plokke, tehakse test siiski alles pärast esimese tasanduskihi pealekandmist. Testi piisava täpsuse tagamiseks ja et tegelikke tingimusi saaks võimalikult usaldusväärselt simuleerida, tehakse mõõtmised mitme rõhuerinevusega.

Paari viimase aasta jooksul on survetest kuulunud lahutamatu osana passiivmajade sertifitseerimisprotsessi hulka. Lisaks eeldavad teatud Euroopa riikide projekteerimis- ja ehitusametkonnad ehituskvaliteedi parandamise eesmärgil hoonetel õhutiheduse sertifikaadi olemasolu. 

Isov’AIR test

Isov’AIR test on mõeldud õhutiheduse hindamiseks eluruumides, mille pindala on alla 420 m², järgmistel juhtudel:

  • soojustatud ja õhutiheda katusega ning vee- ja tuulekindla konstruktsiooniga hoone vastuvõtmisel;
  • ehitusprotsessi ajal, et parandada hoone soojapidavust enne välisvoodri paigaldamist;
  • õhutiheduse hindamisel enne ametlikke tulemusi.


Pakume oma klientidele, kes on paigaldanud Vario® auru- ja õhutõkkesüsteemi, võimalike ebatiheduste tuvastamist Isov`AIR rõhutestiaparaadiga. Testimise hinnad on järgmised:

  • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem – hind 250 € + km.
  • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad – hind 125 € + km.
  • Kui on kasutatud Vario® õhu- ja aurutõkkesüsteem + ISOVER-villad + ISOVER tuuletõkkeplaadid – hind 0 €

 
Hind sisaldab ehitusaegset õhulekete tuvastamist ja nende likvideerimist*.
*likvideerimise tingimused lepitakse kliendiga eraldi kokku.
 
Tähelepanu! Isov´air test on heaks abivahendiks õhulekete leidmisel ja tuvastamisel, kuid ei võimalda seda protokollida.

Tooteinfo ja nõustamine:

 

Ardi Salus
ISOVER müügiesindaja
Tel. 502 8604
ardi.salus@saint-gobain.com