1 minute min

Olulised õhutiheduse mõisted

Õhutihe ehitamine

Difusioonile vastav õhukihi paksus: sd

See iseloomustab ehitusmaterjali takistust veeauru läbilaskvuse suhtes mõõdetuna õhukihi paksusega. Arvutatakse veeauru takistuse ja materjali paksuse alusel. Difusiooniga ekvivalentne õhukihi paksus sd (m) = veeauru difusiooni takistus μ x materjali paksus d (m).

Tavaliselt on ehitusmaterjalide difusioonitakistus muutumatu, aurutõkkekile VARIO® KM Duplex UV puhul aga see nii ei ole. VARIO® sd väärtus muutub vastavalt konstruktsiooni mõlemapoolsele niiskuse ja temperatuuri muutumisele. Selline omadus annab hoonele ja selle konstruktsioonidele suurepärase kaitse niiskuse ja sellest tulenevate kahjustuste vastu.

Veeauru difusiooni takistustegur, μ

See tegur näitab, kui palju on materjali difusioonitakistus suurem, võrreldes sama paksu õhukihiga samal temperatuuril. Õhu veeauru difusioonitakistus μ = 1.

ISOVER mineraalvilladel on veeauru difusioonitakistus valdavalt μ = 1. See tähendab, et Isover mineraavilladest läheb veeaur sama kergesti läbi kui õhust.

Õhulekkearv n50

Õhulekkearv n50 väljendab õhutihedust numbrites ja näitab, kui mitu korda antud hoone siseõhk ühes tunnis vahetub, kui rõhuerinevus on 50 Pa. Rõhutest tehakse vastavalt standardile EN 13829. Seda nimetatakse ka "Blower-Door" testiks. 

Uutele ehitusmäärustele vastavates ventilatsiooniga majades on arvu n50 võrdlusväärtus 2,0 l/h (soovituslik 1,0 l/h) ja ISOVERi Multi-Comfort-majades alla 0,6 l/h. Täpse planeerimise, kvaliteetsete isolatsioonimaterjalide ja tööde hoolika teostamise abil on võimalik saavutada ka väiksemaid väärtusi.