Hero Image
Jätkusuutlik ehitamine
2 minutes min

Parema majandusliku väärtusega hooned

Kas sa tead?

6%

Kasutuse ja hoolduse osakaal hoone kogukuludest 30 aasta jooksul

70%

Linnade rahvastiku kasv aastaks 2050

 • Maailma rahvastiku kasv ja linnastumine: kasvav ehitusmäär, vajadus kohaneda ja kiiresti ehitada, et rahuldada elanikkonna vajadusi
 • Kulud mõjutavad kõiki hoone elutsükli etappe
 • Saint-Gobainis tahame pakkuda lahendusi, mis aitavad sidusrühmi igas etapis

Tootlikkuse tõstmine

 • 7-15% hoone kogumaksumusest moodustavad projekteerimisfaasis arhitektide kulud
 • Enne ehituse lõpetamist on vaja protsessi optimeerida
 • 3 peamist jõudu:
  • Efektiivsus hoone projekteerimisetapis: lahenduste, teenuste ja dokumentatsiooni pakkumine, et hõlbustada erinevate sidusrühmade tööd uue hoone kontseptsiooni loomisel.
  • Ehitusprotsessi efektiivsus: võimaldab ehituse kiiremat valmimist, parema juhtimisega kohapeal, vastavust standarditele ja tehnilistele parameetritele, ...
  • Optimeeritud paigalduskulud: lühendatud paigaldusaeg, vähem tarvikuid, valmis lahendusi on lihtsam paigaldada ja kohandada tegeliku töökoha konfiguratsiooniga, ...

Omamiskulude parandamine

3 peamist jõudu:

 • Optimeerige kasutuskulusid: projekteerige hooneid lihtsamalt renoveeritavateks, kasutage kergemalt hooldatavaid lahendusi, ..
 • Efektiivsus hoone eluea lõpus: optimeerige lammutamist ja demonteerimist, võimaldage hooneosade taaskasutamist, minimeerige prügila- ja muid kõrvaldamiskulusid.
 • Suurenenud kinnisvara väärtus: eelistada juba projekteerimisetapis vastupidavat, madala energiakuluga, vähese hooldusega ja lihtsa renoveerimisvõimalusega ehitust

Kuidas meie panustame?

Saint-Gobaini lahendused on saadaval nende teemade jaoks:

 • Projekteerimise etapp: tööriistad ja dokumendid projekteerijate toetamiseks, BIM-objektid
 • Ehitusetapp: kergehituslahendused, väljaspool ehitusplatsi tootmine, logistikateenused
 • Kasutusetapp: ohutud lahendused, lihtne hooldada, kauakestvad lahendused
 • Eluea lõpp: lahendused, mida on lihtne lahti võtta või taaskasutada; taaskasutusteenused