Hero Image
Lissabon 2023
Ettevõtte uudis
Üritus
2 minutes min

Saint-Gobain Multi Comfort House Student Contest 2023

Meil on hea meel teatada, et Eesti TalTech Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemia tudengid osalevad taas rahvusvahelisel tudengitele mõeldud arhitektuurikonkursil Saint-Gobain Multi Comfort House Student Contest 2023, mida peetakse juba 18.-ndat korda. 

Eestist on esindusvõistkonnad osalenud seni antud võistlusel juba 12. korral, seega 2023. aasta konkurss on järjekorras 13.-s. Eesti kohalik võistlus toimub Tallinnas 27.04.23. Võitja võistkond pääseb edasi rahvusvahelisse vooru, mis toimub Lissabonis 26-28.06.2023. Kohalikus žüriis osalevad nii Eesti kui välismaa tuntud arhitektid.

Eesti kohalik osalemine viiakse läbi TalTech’i Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi Arhitektuuri ja Urbanistika Akadeemias kursusetööna, professorite Irina Raua ja Jaan Kuusemetsa juhendamisel. Saint-Gobain Eesti AS poolt on juhendajaks ja tehniliseks nõustajaks Indrek Sniker.  Eelnevatel aastatel on lõppvõistlusel heade tulemusteni jõudnud Eesti TalTech tudengid alljärgnevalt: 2013. a.  Belgrad, Serbia   (Special Prize: Keiu Tulev, Laura Ojala; Special Prize: Ivo Riet, Anna Temmo) 2017. a. Madrid, Hispaania  (3. koht: Annika Laidroo, Priit Rannik). Rohkem infot tudengitele mõeldud rahvusvahelise arhitektuuri konkurssi kohta leiab ürituse kodulehelt Edition 2023 Lisbon.

 

Lühikokkuvõte 2023 võistlustöö nõuete kohta

Ülesanne on töötada välja Boavista linnapiirkonda kuuluva, City Hall’le kuuluva krundi taaselustamine ja kultuuriline kasutus.

Uuritav ala tuleks uuesti planeerida nii, et see oleks videoraamatukoguna keskpunktiks kohalikule kultuurikeskusele, orienteerituna audiovisuaalsele kunstile. Seda toetavad lähedalasuvad kunstikoolid: ETIC, IADE  ja FINE KUNSTIKOOL.

Projekt peab vastama linnaplaneerimise juhistele, olema uuenduslik ja jätkusuutlik ning vastama Saint-Gobaini poolt koostatud tehnilistele juhistele.

Projekt peaks sobituma ümbritseva keskkonnaga ning olema majanduslikult otstarbekas.

LINNAPLANEERING TULEVIKUKS

Lissaboni munitsipaalplaan laiendab linnade taastamise kontseptsiooni kogu omavalitsuse territooriumile, kuna uueks ehituseks saadaolevat maad napib. Sellega toetatakse hoonete saneerimist koos kogukonna ruumi sekkumisega.  Lisaks on eesmärgiks siduda kogukonna mobiilsust ja parendada elukvaliteeti avalikus ruumis, pidurdades autode ringlust ja edendades muid rohelisemaid liikumisviise.  Keskkond on planeeringu struktuurne teema, mille elluviimisel ja arendamisel on eesmärgiks tagada looduslike süsteemide järjepidevus. Plaan soovib ka edendada üleminekut raadiokontsentrilise linnakorralduse mudelilt rohkem naabruskonnapõhisele mudelile.  

Vastavalt varasemate plaanide jõupingutustele ja positiivsetele tegudele järjepidevust andes ja visiooniliselt olevikku vaadates ning tulevikku sihitud valla üldplaneering realiseerib territoriaalse arengu strateegia, mis juhindub 7 peamisest eesmärgist, mis suunavad linna arengut:

  • Meelitada ligi rohkem elanikke;
  • Meelitada ligi rohkem ettevõtteid ja töökohti;
  • Tõhustada linnade rehabilitatsiooni;
  • Kvalifitseerida avalik ruum;
  • Tuua jõeäär inimestele tagasi;
  • Edendada säästvat liikumist;
  • Keskkonnatõhususe soodustamine. Lissaboni strateegia nähtavaks ja asjakohaseks muutmine ülemaailmsetes ja riiklikes võrgustikes on linna visiooni keskmes ja prioriteediks on konsolideeritud linna taastamine ja uus linnakvalifikatsioon.