3 minutes min

Taaskasutatud plast ISOVERi toodete pakkematerjalides

Isover pakendid

Saint-Gobain on Soomes pühendunud taaskasutatud plasti kasutamise suurendamisele oma pakkematerjalides, kuid mida tuleks plastiku taaskasutamisel arvestada?

Saint-Gobain kasutab Soomes plasti muu hulgas toodete, tarvikute  ning ehitusmaterjalide pakendamiseks. Pakendiplast sisaldab lisaks toote kaitsmisele ka kasutaja jaoks olulist ja enamasti isegi juriidilist teavet. Pakendiplast peab seega olema vastupidav ja kvaliteetne, et vastu pidada erinevates tingimustes.

Esmasest toorainest valmistatud plasti kõrval on tõusnud taaskasutatud materjalist valmistatud plasti osakaal ning Saint-Gobain Finland OY-l on eesmärgiks võtta kasutusele taaskasutatud materjale pakendite tootmisel. 

Saint-Gobain Finlandi eesmärk on see, et aastaks 2030 läheks kogu meie pakendimaterjal uuesti ringlusse ja vähemalt 70% uute pakendite tootmise algmaterjalist oleks kas taaskasutatud või biopõhine, ütleb Saint-Gobain Finland jätkusuutlikkuse juht Anne Kaiser.
 

Saint-Gobain on pühendunud plasti korduvkasutamisele

Saint-Gobain Finland on seotud Soome Ehitusplasti Rohelise Kokkuleppega (Rakentamisen muovit green deal-sopimukseen), sest ettevõte soovib olla suunanäitajaks ehitussektoris jätkusuutlikkuse valdkonnas.

„Tööstuse suurtegijana tahame teha kõik endast oleneva, et edendada plastide ringlussevõttu ja taaskasutamist ning samal ajal tuua head tavad kõigile kasutamiseks“, ütleb Anne.

Taaskasutatud materjalist valmistatud plasti kasutamine nõuab aga mitme erineva asjaoluga arvestamist.
 

Hea kvaliteediga taaskasutatud plasti vajadus

Saint-Gobain Finland pakendiplasti hankimise eest vastutav Katri Naatti sõnul on väljakutseks sageli piisavas koguses ja sobiva kvaliteediga materjali kättesaadavus.

Kodumajapidamistest kogutud taaskasutatud plastik on sageli ebapuhas – see tähendab, et plastis on pappi, metalle ja muid saasteaineid. Seda on keeruline puhastada ja vaevalt saab seda kasutada taaskasutatud plasti tootmises. Meie taaskasutatud tooraine pärineb sageli ettevõtetest, lausub Katri. Selleks, et ringulusse võetud plast jõuaks tootmisliinidele, peab see olema pehme ja vastama kehtestatud kriteeriumitele. Soomes on mitmeid taaskasutatud plastide tootjad ning taaskasutatud plastmassi tooraine pärineb peale Soome ka mujalt Euroopast. Saint-Gobain Finland on kaardistanud ka enda plastijäätmete kasutamise.

Üha rohkem lisatakse toodetele taaskasutatud materjali ning vastav regulatsioon veab ka antud valdkonna arengut. Lisaks taaskasutatud materjali kasutamisele on plasti õhendamine üks viis, kuidas vähendada pakendimaterjalides kasutatava plasti kogust, ütleb Katri.

Taaskasutatud plasti kõige olulisem kriteerium on vastupidavus

Kõik taaskasutatud plastid on enne kasutamist tootmisprotsesside seadmetes rangelt testitud. Plast peab vastu pidama masinatest ja seadmetest valgumisele ja valmistoodete pakendite transportimisele. Pakendis kasutatav plastik on tavaliselt üsna õhuke ja seetõttu tundlik näiteks ilmastikumuutuste suhtes.

Testimisfaas võtab sageli kaua aega, näiteks pool aastat, sest toodet tuleb testida mitmes partiis, räägib Katri.

Esmalt testitakse taaskasutatud plasti väikestes partiides ja kui saadakse hea tulemus, siis katsetatakse suurema partiiga. Mõnikord juhtub, et toode töötab väikese partiina, kuid suuremates ja ajaliselt pikema tootmise puhul ei säili plastil piisavalt valguvust. Lõpptulemusena taaskasutatud plasti kasutamine pakendites ei tohi olla lõppkasutajale nähtav või arusaadav - näiteks, et pakend puruneb kergemini ja selle sees olev toode seeläbi rikneb, räägib Katri.

Pühendumine on seda väärt