2 minutes min

Tulepüsivus ISOVERi mineraalsete isolatsioonimaterjalidega

Tulekindel

Ehitusmaterjalid jagatakse tuleohutuse euroklassidesse selle põhjal, milline on nende mõju tulekahju puhkemisele ja tule levikule, suitsu tekkimisele ning põlevate osade moodustumisele. Euroklasside liigitus on A1-st (kõrgeim) kuni F-ni (madalaim).

Katse- ja klassifikatsioonimeetoditena kasutatakse EN-standardeid.

Meie tootevalikus leiduvad ISOVERi mineraalsed ehitusisolatsioonid on tüübikinnituse järgi põhitoote osas tulekindlad - A1 või peaaegu tulekindlad - A2-s1,d0 (sõltuvalt konkreetsest tootest).  Ehituslik mineraalvillaplaat (klaasvillaplaat) ISOVER KL ei eralda isegi sulamisel mürgiseid gaase. Isover mineraalvillast isolatsioon kindlustab inimeste turvalisust hoones ja tagab konstruktsioonide tuleohutuse. Täpsemad tuletehnilised omadused erinevate toodete kohta on leitavad tootekirjeldustes.

 

ISOVERi pehme ehituslik mineraalvill kuulub kõrgeimasse tuleohutse klassi A1. Kõik pinnakatteta klaasvillad kuuluvad vähemalt tuleohutuse klassi A2-s1,d0.

Materjale, mis ei kuulu klassi A1, iseloomustab lisaks põlemisele või tule edasikandumise omadustele  võimele tekitada suitsu (S) või lenduvaid osakesi (D).

Tekkivate suitsugaaside hulka iseloomustab tähis S:

  • s1 - suitsugaasi ei teki üldse või tekib väga vähe
  • s2 - suitsu tekib; s3 - suitsu tekib väga palju.

Lenduvate osakeste hulka näitab tähis D:

  • d0 - lenduvaid osiseid ei ole
  • d1 - lenduvaid osiseid on
  • d2 - lenduvaid osiseid on palju.

STYROFOAMi tooted on pihustatud vahtpolüstüreenist ning need on põlevad. 

Ehitise kandvad ja eraldavad konstruktsioonid peavad tulekahju puhkemisel pidama vastu minimaalse nendele kehtestatud aja.

Kandvad ja eraldavad hooneosad jagatakse klassidesse selle alusel, kuidas nad tulele vastu peavad pidama. Nõuded hooneosadele tähistatakse järgmiselt:

  • R kandevõime
  • E tihedus ja terviklikkus
  • I isolatsioonivõime


Tähiste R, REI, RE, EI, E järel näidatakse tulepüsivusaeg minutites ühega järgmistest arvudest: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240. Nii tekkiv tähis näitab hooneosa tulepüsivust.

Tulekindlad ehitusmaterjalid tagavad tulekahju ennetava kaitse

A1 tuleohutuslassi kuuluvad ehitusmaterjalid vastavad kõige rangeimate tuleohutusstandardite nõuetele. Kokkupuutel tulega ei osale need tooted otseselt põlengus, ei suurenda tuld ega kanna tulelevikut edasi ning ei eralda suitsu ega põhjusta põlevaid pritsmeid. Isover mineraalvillade kasutamine võimaldab vähendada tulekahju ning selle hävitava tagajärgede ohtu. Isover mineraalvillast (klaasvillast) tooteid liigitatakse valdavalt A1 klassi.