Dokumentatsioon

Vali kõik
Betoonkarkassiga vahelagi
CLT katuslagi, tasakatus
CLT välissein krohvitud lõppviimistlus, Thermoroc lahendus
PLYP 1301 Poolsooja ruumi lagi, kergbetoonlagi + pehme villaplaat
PM XPS 300 foam SL
Puitkarkassiga vahelagi, DB
sokli lisasoojustamine
VAR-DET 8 - Mahumuutuse varu
AL-Kuumteip-80