Dokumentatsioon

Vali kõik
Betoonkarkassiga vahelagi
CLT katuslagi, tasakatus
CLT välissein krohvitud lõppviimistlus, Thermoroc lahendus
PLYP 1301 Poolsooja ruumi lagi, kergbetoonlagi + pehme villaplaat
Puitkarkassiga vahelagi, DB
sokli lisasoojustamine
VAR-DET 8 - Mahumuutuse varu
AL-Kuumteip-80
Alusseib VLM