3 minutes min

Kaimann isolatsioonisüsteemid

Kaimann isolatsioonisüsteemid

Kaimann tootebrändi alla kuuluvad kõrgemale ohutusstandardile vastavad isolatsioonisüsteemid ventilatsioonisüsteemide, külma- ja soojaveetorude isoleerimiseks.

Korrosioonikaitse

Isolatsiooni all tekkivad korrosiooniprotsessid kuuluvad varjatud ja eriti kriitiliste kahjuprotsesside hulka. Eriti suure riskiga on jahutus-, krüogeen- ja vahelduva temperatuuriga paigaldised, st need, mis kipuvad läbi isolatsiooni õhust niiskust tõmbama.

 

Kaimanni korrosioonikaitsesüsteemid mängivad olulist rolli isolatsiooni all oleva materjali kaitsmisel, vähendades nii mitmesuguste korrosioonitüüpide (nt hapniku- või pragukorrosioon) kui ka kulukate süsteemikahjustuste ja seisakute ohtu. Suletud raku struktuur tagab usaldusväärse aurutõkke, kaitseb ohutult niiskuse läbitungimise eest ja selle keemiliselt neutraalne pH on umbes 7, mis ei soodusta happelist ega aluselist korrosiooni.

Kondensatsiooni vältimine

Selleks, et isolatsioonimaterjali soojapidavus pikemas perspektiivis oleks tagatud, on lisaks soojusjuhtivusele oluline ka kõrge veeaurude difusioonitakistus. See kaitseb jahutus- ja kliimaseadmeid kondenseerumise ja torude korrosiooni eest. Kaimanni suletud rakuline struktuur moodustub üksikutest, iseseisvatest rakkudest.

Tänu sellele on isolatsioonimaterjalil juba "loomulikult" kogu isolatsiooniprofiili integreeritud turvaline aurutõke ja see pakub veeauru difusioonitakistust kuni μ ≥ 10 000. Kaimann säilitab oma isolatsiooniomaduse kogu kasutusaja jooksul niiskusest läbi imbumata. Tulemus: Kaimann isolatsioon külma kandvatel torudel pikendab tehniliste seadmete kasutusiga ning hoiab ära niiskuskahjustused hoone inventarile.

Energiatõhusus

Optimaalne tehniline isolatsioon võib pakkuda jätkusuutlikku tuge, et hoida hoones või töösüsteemis energiakadusid madalal. Säästumeetmeid energiatõhususe ja süsteemi jõudluse suurendamiseks on lihtne teostada, kui kogu torustikuvõrk Kaimann toodetega isoleerida.

 

Tänu madalale soojusjuhtivusele kuni λ ≤ 0,033 W/(m·K) ja seega väga heale soojustõhususele saab energiaeelarvet optimeerida juba minimaalse isolatsioonikihi paksusega, nagu näitab järgmine näide: isoleerimata DN 50 toru aastane energiakulu on 172,2 kWh toru meetri kohta. Soojahinnaga 0,24 € / kWh toob see kaasa lisakulu 41,33 eurot meetri kohta aastas. Kui aga toru katta 19 mm Kaimann isolatsiooniga, vähenevad soojuskaod 39 kWh-ni ja kasutuskulud 9,36 euroni meetri kohta aastas (eeldusel, et ümbritseva õhu temperatuur on 23 °C, keskkonna temperatuur 6 °C , suhteline õhuniiskus 75 %, süsteemi töötunde 6000). See tähendab, et 77% kuludest saab kokku hoida ja Kaimanni kasutamine on end juba lühikese aja pärast ära tasunud.

Tulekaitse

Kaimann muudab tulekaitse saavutamise DIN EN 13501-1 standardi järgi lihtsamaks ning säästab aega ja raha. Selle põhjuseks on asjaolu, et seina- või laeläbiviikude piirkonnas pole torusüsteemide tihendamiseks vaja materjali ega tootjat vahetada. Kaimann tarnib kokku sobivaid süsteemseid  lahendusi ohutuks tule-, isiku- ja süsteemikaitseks, mis koosnevad uuenduslikest isolatsioonimaterjalidest ja sobivatest tarvikutest nagu torutoed, liimid ja teip.
 

Suitsu arenguklasside s1 ("madal suitsu teke") ja s2 ("piiratud suitsu teke") isolatsioonimaterjalid vastavad seega kõrgeimatele Euroopa suitsuspetsifikatsioonidele ja tagavad paljude torude jaoks vähemalt 90-minutilise või 120-minutilise tulepüsivuse. 
Läbiviigulahendused - kuni toru välisläbimõõduga 133 mm terasel ja 42 mm vasel ilma täiendava tulekaitsematita torude läbistamisel Kaimann KK+ s1 või Kaimann KK+ s2-ga. Suurema läbimõõduga torude ja kergete vaheseinte läbimisel või põlevtorustiku süsteemide eraldamisel kasutatakse ka sidesüsteemi "Kaiflex Pyrostar".