Hero Image
Vario süsteem
3 minutes min

KKK - VEEAURUTÕKE, ÕHUTÕKE

Miks on veeaurutõkke/õhutõkke kasutamine mitmekihilises konstruktsioonis vajalik?

ISOVER vastab:
Veeaurutõkke ülesanne on takistada niiskuse tungimist ruumi seest poolt välispiirdesse ja välisõhu liikumist läbi seina. Kogu hoone konstruktsioon peab olema õhutihe, nii seinad, põrand kui ka katus. Hea õhutihedus on üks eeldus hoone ventilatsiooni kontrolli all hoidmiseks ja soojuskadude vältimiseks ventilatsiooni kaudu. Õhutiheda konstruktsiooni korral ei pääse niiske õhk läbi pragude ja hõreduste konstruktsiooni tungima, mis vähendab niiskuskahjustuste ohtu. Hooned funktsioneerivad korralikult vaid siis, kui piirded on seestpoolt veeaurutihedamad kui väljastpoolt. Veeaurutõkke liitekohad ja läbiviigud ning paigaldamisel tekkivad sisselõiked tuleb tihendada teipimisega või spetsiaalsete aurutõkke läbiviigu kattemansettidega, sest ainult korralik tihendamine välistab aurutõkkes „katkestused“.
 

Mille poolest erineb Vario Xtra tavalisest nn traditionilisest aurutõkkekilest?

ISOVER vastab:
Vario Xtra veeaurutõkkekile on varieeruva ehk muutuva veeaurutakistusega membraan. Talvel on Vario suletud ja kiht toimib veeaurutõkke- ja õhutõkkena ning niiskus ei pääse hoonest seest konstruktiooni. Suvel on Vario membraani kihid avatud aga laseb Vario konstruktsioonist niiskusel välja kuivada ka ruumi sissepoole. Sellega tagatakse piirdest niiskuse kiirem väljatuuldumine võrreldes tavapärase aurutõkkekihiga. Lisaks kaitseb Vario ruumi õhku puidukaitsevahendi osakeste ja radooni eest. 

Soovid ise testida ja veenduda, kuidas töötab Vario muutuv veeaurutakistus ja tavaline veeaurutõke, telli endale posti teel kodune testikomplekt

Kas ülemise korruse (pööningu) soojustamisel peab kasutama veeaurutõket?

ISOVER vastab:
Vastus on jah, peab kasutama veeaurutõket.

Veeaurutõkke kihi ülesanne on takistada niiskuse liikumist soojemast ruumist külmemasse ruumi, et hoida ära niiskuse kondenseerumine (vee tekkimine) külmematel pindadel ning hoida kogu  konstruktsiooni kestvust.  
Meie soovitame kasutada Vario Xtra veeauru- ja õhutõkkemembraani antud juhtudel. Membraankihi paigaldamisel tuleb jälgida, et veeaurutõkke kõik omavahelised liitekohad saaks tihendatud-teibitud Vario Xtra-ga ja kokku liidetud ülejäänud hoone aurutõkke kihiga. Võimalusel vältida läbiviikude tegemist aurutõkkekihist. Juhul kui see on vajalik saab kasutada vastavaid Vario läbiviike, mis tuleb samuti teipida Vario Xtra külge.
Paigaldamisel puitkarkassikülge klammerdatakse aurutõkkemembraan puidu peale. Metallkonstruktsiooni korral saab kasutada Vario DoubelTwin kahepoolset teipi ja Vario DF tihendusmassi .
Peale veeaurutõkkekihi montaaži peab veenduma, et kõik liited ja läbiviigud on tihendatud ja aurutõkkekiht ise terve. Alles seejärel võib alustada soojustuse paigaldamisega pööningule.
 

Kas tohib kinnitada Vario Xtra veeaurutõkke membraani otse korstna külge?

ISOVER vastab:
Kui on kaasaegsed soojusisolatsiooniga korstnad, siis tohib küll. Oluline on tihendada korstna ja aurutõkke liitekoht Isover Vario DF liimassiga, mis talub temp. kuni 100 ºC ja täiendava tihendamiskindluse saamiseks Vario Multitape SL teibiga
Telliskorstna puhul tuleb korstna ümber paigaldada alumiiniumfooliumist „krae”, seejärel ühendatakse Vario Multitape SL teibiga aurutõke. „Krae” ja korstnavaheline ühendus tihendada Isover Vario DF liimmassiga

Miks on oluline, et aurutõkkekiht oleks täiesti tihe? Mis ohud kaasnevad ebatiheda aurutõkkega?

ISOVER vastab:
Halva õhutihedusega piirdekonstruktsiooniga kaasnevad järgmised ohud:

  1. Niiskuskahjustused – kuna läbi soojustatud konstruktsiooni väljuv niiske siseõhk tekitab oma teel kondensatsiooni. Pikemas perspektiivis võib see põhjustada konstruktsioonis tõsiseid niiskus- ja hallituskahjustusi.
  2. Eluruumi ebamugavus – kuna elektriharukarpide, akende ja taldmike juurde jäänud ebatihedused tekitavad tuuletõmmet ja külma kiirgamist välisseintest. Eriti on seda tunda tuulise ilmaga.
  3. Kehv küttemajandus – kuna hoone kasutab rohkem energiat. Ebatihe konstruktsioon võib suurendada energiakulu 20-30%, seda soojustuse toime kahanemise, tarbetu ventilatsiooni ja soojuse korduvkasutuse süsteemi kehvema kasuteguri kaudu.
  4. Kehv siseõhu kvaliteet - õhu vahetumine mõnedes ruumides kiire ja mõnedes aeglane. 
  5. Välisõhus leiduvate osakeste (tolm ja muu) ja gaaside (nt. radooni) levimine otse ruumi siseõhku.

Kas membraani Vario Xtra sobib kasutamiseks igal pool?

ISOVER vastab:
Vario Xtra aurutõkkekilet on keelatud kasutamiseks märgades ruumides: vannitubades, saunades, ujulates, külmhoonetes ja niiskustõkkena otse maapinnal.