Hero Image
Jackofoam
2 minutes min

KKK - XPS isolatsioon

Mida näitab number Jackofoami toote nimetuses?

ISOVER vastab:

Number Jackofoami tootenimetuses näitab lühiajalist (90 päeva) survetugevust kPa-tes 10%-lise deformatsiooni korral. Survetugevust teisendades 10 kPa ~ 1,0 t/m². Ehk toode Jackofoam 250 kestab lühiajaliselt koormust 25 t/m².

Mida tähendab lühend XPS?

ISOVER vastab:

Lühend XPS tähendab ekstrudeeritud polüstüreenist soojustusplaati. 

Kas XPS soojustusplaatide omadused muutuvad, kui toode on paigaldatud märga pinnasesse?

ISOVER vastab:

XPS soojustusplaadid säilitavad enda tehnilised soojapidavuslikud näitajad ka pikaajalistes niisketes tingimustes.

Kas XPS soojustusplaatide omadused muutuvad, kui toode on paigaldatud märga pinnasesse?

ISOVER vastab:

Surveroome on materjali pikaajaline (50 aastat) survetugevus 2%-lise deformatsiooni korral. Jälgida tuleb üldjuhul pikaajalisi näitajaid  ehk surveroomet, mitte survetugevust.

Mida tähendab täht „F“ tootenimes?

ISOVER vastab:

Täht „F“ näitab, et tegemist on igast servast poolpunnsulundiga plaadiga. (Kui „F“ täht puudub, siis on tegemist sirgete servadega plaadiga.)

Kas Jackofoami XPS soojustusplaate peab omavahel kinnitama paigaldamisel?

ISOVER vastab:

Reeglina Jackofoami XPS soojustusplaate omavahel kinnitama ei pea, v.a. teede muldkehades, kus enne liiva peale lükkamist, oleks plaadid vaja omavahel fikseerida!

Kuidas kinnitatatakse Jackofoami XPS soojustusplaate sokli/keldriseintele?

ISOVER vastab:

Jackofoami XPS soojustusplaate kinnitatakse sokli/keldriseintele lahustivaba bituumenmastiksiga webertec Superflex 10 või webertherm PU FIX vahtliimiga. Hüdroisolatsiooni puudumisel võib plaate kinnitada ka mehaaniliste tüüblitega.

Kas Jackofoam XPS soojustusplaadid sobivad külmakerkeisolatsiooniks?

ISOVER vastab:

Jah, tänu üliväikesele pikaajalisele veeimavusele, vastupidavusele külmumis-sulamistsüklitele ja suurele difusioonitakistusele on Jackofoami XPS soojustusplaadid väga sobivad külmakerkeisolatsiooniks.

Kas Jackofoam XPS soojustusplaadid on mõeldud kasutamiseks „pööratud katustes“ ja terrassidel ?

ISOVER vastab:

Jah, Jackofoami XPS soojustusplaadid on mõeldud kasutamiseks märgades tingimustes nii kergelt kui üliraskelt koormatud „pööratud katustes“ ja terrassidel.

Mille poolest erineb Jackon Super XPS 300 tavalisest Jackofoam 250 või 300 XPS soojustusplaadist?

Erinevus on soojuserijuhtivusteguris: Jackon Super XPS 300 on λD=0.027 W/mK, tavalisel Jackofoam 250 või 300 on λD=0.035 W/mK.

Jackon Super XPS 300 on 23% soojapidavam.